O przyszłości Wielkiej Brytanii w UE

Wynik referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, które odbędzie się 23 czerwca, będzie miał konsekwencje dla całej Europy.. W środę posłowie dyskutowali o możliwych skutkach głosowania. Większość posłów uznała, że lepiej, by Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, inni twierdzili, że Londyn skorzysta na wyjściu ze wspólnoty.

 

Debata plenarna dotyczyła wyników szczytu UE, który odbył się 18-19 lutego w Brukseli i był poświęcony Wielkiej Brytanii oraz migracji.

Porozumienie ws. Wielkiej Brytanii

 

19 lutego państwa członkowskie UE porozumiały się w sprawie odpowiedzi na żądania brytyjskiego rządu dotyczące reformy warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Porozumienie zawiera szereg ustępstw w tym m.in. wyłączenie Wielkiej Brytanii z obowiązku współpracy na rzecz bliższej unii, ograniczenie w dostępie do świadczeń socjalnych dla pracowników, a także to, by państwa spoza strefy euro nie były zmuszane do ponoszenia kosztów wspólnej waluty.

 

Premier David Cameron ogłosił, że warunki porozumienia są wystarczające, by rozpocząć kampanię na rzecz pozostania jego kraju w Unii Europejskiej. Porozumienie wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy Brytyjczycy zagłosują za pozostaniem Wielkiej Brytanii we wspólnocie.

 

Uczestnicy środowej debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim u nie byli zgodni, co do porozumienia. „Premier Wielkiej Brytanii otrzymał maksimum tego, co było możliwe, a pozostałe państwa członkowskie oferowały mu tyle, ile mogły. To prowadzi do stwierdzenia, że umowa z Wielką Brytanią jest sprawiedliwa, zbalansowana i zgodna z wielkimi wartościami UE, bierze także pod uwagę wszystkie troski, postulaty i sugestie Wielkiej Brytanii” – mówił Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej.

(…)

Zdaniem Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, porozumienie z Wielką Brytanią jest „prawnie wiążące i nieodwracalne” i „nie może być anulowane przez Trybunał Sprawiedliwości”.

 

Gabrielle Zimmer (GUE/NGL, Niemcy) skrytykowała porozumienie za ograniczenie filaru socjalnego UE. Posłanka dodała, że poparcie radykalnego anglosaskiego modelu rynku oznacza wskrzeszenie Margaret Thatcher.

Konsekwencje Brexitu

 

Wielu uczestników debaty przestrzegało przed możliwymi konsekwencjami opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Szef Rady Europejskiej powiedział: „To zmieni Europę na zawsze i będzie to zmiana na gorsze. Oczywiście to moja osobista opinia. Premier Cameron powiedział w poniedziałek w Izbie Gmin, że to nie czas, by zrywać z Zachodem. Nie mogę się z tym nie zgodzić”. (…)

Przeczytaj cały tekst na:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?