Ponad 66 mld euro dla instrumentów polityki zagranicznej UE

Parlament Europejski przyjął 10 rozporządzeń dotyczących instrumentów finansowania działań zewnętrznych UE, dla których zabezpieczono 66,3 mld euro na lata 2014-2020. Stanowi to 3% więcej w porównaniu do poprzednich ram finansowych. Polityka zagraniczna będzie również skuteczniejsza – instrumenty będą bardziej elastyczne, a procedury i przepisy uproszczone. UE zwiększy również wsparcie finansowe dla działań nakierowanych na ochroną praw człowieka, promocją demokracji i dobrych rządów na świecie.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?