Delegacja PE w Genewie

Z okazji 28 Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (UNCHR), delegacja Parlamentu Europejskiego podkomisji ds. praw człowieka, reprezentowana  przez Elenę Valenciano oraz Andrzeja Grzyba, spotkała się z przewodniczącym Rady Praw Człowieka Joachimem Rueckerem, ambasadorami krajów UE i krajów trzecich oraz członkami Rady Praw Człowieka.

Wśród omawianych tematów były kwestie związane z prawami dziecka, wolności słowa, przekonań i religii, a także konkretnych sytuacji praw człowieka związanych z krajami takimi jak: Republika Ludowo-Demokratyczna Korei, Birmy i Białorusi. Jednym z punktów rozmów, który został podkreślony była użyteczność Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review, UPR) w zakresie poprawy praw człowieka.

Delegacja spotkała się również z organizacjami społecznymi w celu omówienia problemów globalnych, takich jak znaczenie powiązania praw człowieka i działalności gospodarczej, swobody wypowiedzi online i offline, oraz kwestii zapobiegania wykorzystania szkół jako podstawy wojskowej w sytuacjach konfliktowych.

Kwestia praw człowieka i biznesu była jednym z tematów poruszonych przez wszystkie strony delegacji. Elena Valenciano, uczestnicząca w panelu dyskusyjnym poświęconemu tematowi powiedziała, że wspierając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, Unia Europejska powinna zaangażować się w debatę na temat powstania i wprowadzenia prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego w ramach systemu ONZ.

Podkreślone zostało również znaczenie koordynacji i wzajemnie uzupełniających się prac podkomisji PE ds. praw człowieka z Radą Praw Człowieka.  Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie spotkanie 26 marca zastępcy szefa delegacji UE przy ONZ Dominika Portera, który będzie uczestniczyć w wymianie poglądów z Podkomisją Praw Człowieka. Joachim Ruecker ma również nadzieję na ocenę 28 Sesji Rady Praw Człowieka ONZ podczas posiedzenia podkomisji w lipcu.

DROI delegation to UN Human Rights Council, Geneva 19 March 2015

Poseł Andrzej Grzyb przyłączył się także do akcji #idefend – http://idefend-campaign.net – publicznej kampanii wyrażającej wsparcie i solidarność dla obrońców praw człowieka na świecie.  #idefend – ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat promowania i ochrony praw człowieka na całym świecie, ale również zagrożeń na jakie są one narażone.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?