I. II. III. SZCZYT RZECZNIKÓW PRAW OBYWATELSKICH UE, PARTNERSTWA WSCHODNIEGO I BAŁKANÓW

Organizowane od 2011 roku przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba spotkania Rzeczników Praw Obywatelskich, mają na celu wymianę dobrych praktyk, koordynowanie oraz stymulowanie współpracy pomiędzy Krajowymi Instytucjami Praw Człowieka w Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiedztwa dla ochrony praw jednostki oraz budowania państw demokratycznych opartych na praworządności.

Ideą Szczytów jest dyskusja w duchu otwartości, wymiany dobrych praktyk, doświadczeń. Spotykamy się nie po to, by się wzajemnie pouczać, ale by się od siebie wzajemnie uczyć i wzajemnie wzbogacać naszymi do- świadczeniami. – Andrzej Grzyb, 2016 r

Debaty publiczne i warsztaty organizowane są z udziałem Podkomisji Praw Człowieka PE, Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE, Europejskiej Sieci Narodowych Instytucji Praw Człowieka oraz przedstawicieli instytucji UE, Rady Europy i ekspertów. Podstawą do dyskusji są wyniki badań zleconych z inicjatywy posła Grzyba przez podkomisję Praw Człowieka. Dotychczas podejmowane tematy to: „Wspieranie instytucji Ombudsmanów, w krajach Partnerstwa Wschodniego przez UE i kraje członkowskie”, „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw za Prawa Człowieka – Wytyczne ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka”, „Migracja i Prawa Człowieka”, „Rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka w Planie Działania UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji 2015-2019”.

Inicjatywa jest rozszerzeniem programu rozpoczętego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, dr Kochanowskiego wraz z Francuskim Mediatorem w 2008 r. Program był kontynuowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. Irenę Lipowicz, z którą zorganizowaliśmy Szczyt Ombudsmanów w 2011 r. i 2013 r. III Szczyt organizujemy z obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP dr Adamem Bodnarem. Taka forma kontynuacji, ciągłości ponad podziałami, w ramach współpracy międzynarodowej, jest dziś bardzo cenna. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Spotkania w 2011 r. i w 2013 r. obejmowały Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego. III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich zorganizowany w 2016 r. rozszerza ten zakres, obejmując również Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów bałkańskich.

Kolejne Szczyty Rzeczników Praw Obywatelskich (określanych w UE mianem Ombudsmen’ów, czy szerzej National Human Rights Institutions, NHRI, Krajowe Instytucja Praw Człowieka) organizowane przez posła do PE Andrzeja Grzyba oraz poparcie dla rozwijania takiej współpracy przez PE za sprawą poprawek posła Grzyba przyczyniły się do priorytetowego potraktowania tych instytucji w Planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji 2015-20190. W ramach prac w Podkomisji Praw Człowieka PE i konsultacji miedzy instytucjami UE nad Planem Działania UE na kolejny okres, poseł Grzyb postuluje utrzymanie wsparcia dla Rzeczników Praw Obywatelskich na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Zobacz również:

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?