WSPARCIE DEMOKRACJI NA ŚWIECIE – WSPARCIE DLA BEZPIECZEŃSTW I INTERESÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTW UE – GRUPA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DS. WSPIERANIA DEMOKRACJI I OBSERWACJI WYBORÓW

  Dla długofalowego zabezpieczenia interesów strategicznych Unii Europejskiej, w tym Polski, w sferze gospodarki, energetyki czy bezpieczeństwa, celem polityki zagranicznej powinno być wspieranie rozwoju gospodarczego i stabilizacji w krajach sąsiedzkich. W długim horyzoncie czasowym kluczowe dla stabilizacji, bezpieczeństwa, ale i gospodarki, jest wspieranie przemian demokratycznych, praworządności i poszanowania praw człowieka w tych państwach. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej – Andrzej Grzyb, 2010.

 

GRUPA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ds. WSPIERANIA DEMOKRACJI I OBSERWACJI WYBORÓW

Od 2009 roku poseł Andrzej Grzyb jest członkiem wąskiej 15 osobowej Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów. Grupa ta zajmuje się m.in. współpracą z siecią laureatów Nagrody Sacharowa, corocznie przyznawanej przez PE osobom walczącym o wolność słowa i myśli oraz demokrację i prawa człowieka na świecie.

Z pośród posłów należących do DEG PE deleguje 9 osobową delegację do Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (EED, European Endowment for Democracy, Fundacja utworzona przez UE i 28 państw członkowskich z udziałem m.in. Szwajcarii, Norwegii, która na dzień dzisiejszy, wsparła już ponad 690 projektów na kwotę ponad 42 mln Euro w całym sąsiedztwie UE). Poseł Grzyb, który był zaangażowany w powołanie EED, jako jedyny polski poseł nieustająco od 2013 r reprezentuje PE w EED.

Zadaniem grupy jest także koordynacja misji obserwacji wyborów organizowanych we współpracy z OBWE. Poseł Grzyb uczestniczył w licznych misjach obserwacji wyborów m.in.: parlamentarnych w Jordanii 23 stycznia 2013 r., na Ukrainie 27 października 2012 r., w Mołdawii 27-30 lipca 2009 r. oraz prezydenckich w Azerbejdżanie 7 listopada 2010 r. i na Ukrainie w styczniu 2010 r.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?