Unia Samorządowa, zaczynająca się od rozumienia trosk ludzi.

Współpraca Parlamentu Europejskiego z Samorządem to kwestia kluczowa. Przyjmowane w UE prawo musi uwzględniać lokalne możliwości i aspiracje, a te najlepiej znają samorządowcy, od sołtysów po marszałka województwa, będący na co dzień najbliżej ludzkich spraw. Samorządy wdrażają prawo przyjęte w UE i inwestują wynegocjowane przez nas w Parlamencie Europejskim fundusze UE. Dlatego nadal będę ambasadorem wielkopolskich inwestycji samorządowych i wielkopolskiego samorządu, uwzględniając ich głos w pracach nad prawem UE i wspierając przed instytucjami UE. Dlatego wybory 26 maja, muszą być w Wielkopolsce wyborami samorządowymi do Parlamentu Europejskiego.

 

©2022 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?