Toast za dobrą współpracę

Lampką szampana oraz życzeniami, które popłynęły od przedstawicieli wszystkich samorządowców i parlamentarzystów z południowej Wielkopolski, podsumowano miniony i powitano nowy rok na tradycyjnym spotkaniu zorganizowanym przez władze powiatu kaliskiego. Zgromadzeni w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego podkreślano, że to, co wyróżnia tę część województwa a także często jest zauważane w innych regionach Polski, to doskonała współpraca na wszystkich szczeblach samorządności.

Krzysztof Nosal, starosta kaliski, podkreślił, że 2015 rok był kolejnym, w którym najważniejsza okazała się współpraca. Dzięki niej udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. – Samorządowcy nie narzekają na brak pracy i zajęcia a jednak są chwile kiedy możemy się spotkać i od wielu lat takim momentem jest noworoczne spotkanie w starostwie. Fakt, że jest nas tak wielu pokazuje, że wszyscy bardzo cenimy sobie wypracowany przez minione lata model współpracy i wiemy jak ważne jest porozumienie – mówił starosta kaliski.

DSC_0442

Podkreślali to również przedstawiciele województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wicemarszałek, Marzena Wodzińska, członek zarządu oraz Jan Grzesiek i Mikołaj Grzyb. – Rok 2015 dla samorządu powiatowego powiatu kaliskiego i kaliskich gmin był rokiem dobrym. Za te ostatnie 12 miesięcy chciałem podziękować, bo to wiele wspólnych inicjatyw, które udało się zrealizować. Zawsze jest taka refleksja, że jeden nie zrobiłby zbyt wiele a wspólnie udaje się zdecydowanie więcej – podkreślił Krzysztof Grabowski. – Można wymienić budowę dróg, PROW czy też mając na względzie bezpieczeństwo to nowe samochody dla OSP. Tych dla jednostek z gmin powiatu w 2015 roku było 9. To tylko część. Współpraca jest bardzo dobra i często stawiana za wzór a wiele wypracowanych mechanizmów tutaj przenosimy w inne części województwa.

DSC_0451

Obecny na spotkaniu Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego dodał, że współpraca i poczucie jedności dotyczy wszystkich samorządów południowej Wielkopolski. -Spotkania organizowane przez powiat kaliski, to wyraz więzi jaka panuje w tej części regionu – mówił w czasie noworocznego spotkania w starostwie Andrzej Grzyb. – Nawet miejsce jest symboliczne. Sala w starostwie, które kiedyś było siedzibą władz województwa kaliskiego i właśnie wtedy powstała nić sympatii, która teraz kontynuowana jest przez Aglomerację Kalisko – Ostrowską.  Województwa nie ma, ale są więzi, które są podstawą wielu ciekawych i dobrych inicjatyw.

DSC_0462

O współdziałaniu mówiła również Andżelika Możdżanowska, pochodząca z Kępna poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Dla rozwoju naszych małych Ojczyzn, ale także dla Wielkopolski i kraju ta umiejętność wspólnego tworzenia ma ogromne znaczenie i przynosi konkretne efekty. Kiedy rozsyłam informacje o programach, często nawet pilotażowych, to samorządy Aglomeracji są pierwszymi, które zgłaszają chęć wzięcia w proponowanych inicjatywach.

DSC_0466

Umiejętność korzystania z tego, co dobre dla wszystkich daje pozytywne efekty dodał ks. Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. – Jak mówił Ojciec Święty wadom umniejszamy, słabość ograniczamy a dobre cechy rozbudowujemy. Mamy ich w sobie wystarczająco dużo by z tego potencjału jak najwięcej korzystać.

DSC_0478

Toast za nowy rok wzniósł Mieczysław Łuczak, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego a każdy z gości, na szczęście, otrzymał anioła z piernika.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?