Andrzej Grzyb w imieniu PE na Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie

Delegacja PE udaje się do Genewy przedstawić przyjęte priorytety w związku z sesją Rady Praw Człowieka ONZ

 

20 i 21 marca, delegacja PE będzie w Genewie w związku z trwającą 34 sesją Rady Praw Człowiek ONZ. Przedstawiciele PE w serii spotkań omówią przyjęte podczas ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu priorytety PE na sesje Rady. PE będzie reprezentował m.in. koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka Andrzej Grzyb (PSL), który jak w latach ubiegłych był mocno zaangażowany w prace nad przyjętym stanowiskiem PE.

 

W tym roku delegacja PE będzie przebywać w Genewie w czasie, gdy pod egidą ONZ odbywać będzie się szereg sesji i warsztatów poświęconych sytuacji praw człowieka osób z Zespołem Downa. 21 marca to międzynarodowy dzień poświęcony osobom z tym zaburzeniem. Poseł wspiera udział osób z Zespołem Downa, ich opiekunów i aktywistów z Polski w tych wydarzeniach. Wcześniej poseł Grzyb włączył się już w kampanię Internetowa World Youth Alliance i Fundacji Jérôme-Lejeune na rzecz podnoszenia świadomości społecznej i solidarności z osobami z Zespołem Downa #Socksbattle4DS i wraz z polską delegacją w Grupie EPL w obchody 21 marca w PE.

 

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1489505427009

 

https://www.youtube.com/watch?v=azUO-AyIoc4

 

https://twitter.com/GrzybAndrzej/status/840901403413491716

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0089&language=PL

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?