Europa potrzebuje silnej polityki rolnej

Aby nowa polityka rolna UE była skuteczna i zrównoważona, wymaga ona nie tylko odpowiedniego finansowania, ale także stosowania nowych metod. Posłowie z grupy EPP uważają, że podstawa nowej WPR musi opierać się strukturze dwukierunkowej, w której pierwszy filar będący w pełni finansowany przez UE zagwarantuje skuteczne wsparcie dochodów.

Obecna WPR pokazała, że mimo jej dobrych celi, stosowane metody doprowadziły do zwiększenia biurokracji i poniesienia przez rolników więcej szkód, aniżeli realnych rezultatów. Dlatego teraz istnieje potrzeba nowej metody by zachęcić rolników do dostarczania dóbr ekologicznych. Należy to zrobić z ogólnym uproszczeniem “regulacyjnej dżungli”.

Model nowej polityki rolnej prezentowany przez EPP ma na celu przede wszystkim ochronę lokalnej produkcji żywności w gospodarstwach prowadzonych przez rodziny na terenie całej Europy. Nowa WPR musi również zwiększyć swoje wsparcie dla młodych rolników tak, by zapewnić przyszłość europejskiej produkcji żywności. Aby osiągnąć cele nowej polityki rolnej, należy ją odpowiednio sfinansować. Realna wartość budżetu WPR musi zostać utrzymana lub zwiększona. W ten sposób możliwe będzie osiągnięcie inteligentnej, zrównoważonej oraz sprawiedliwej polityki rolnej.

 

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?