Kryzys migracyjny – debata po spotkaniu UE-Turcja i głos Andrzeja Grzyba

Spotkanie przywódców państw członkowskich z premierem Turcji przyniosło konkretne decyzje, które mają rozwiązać kryzys migracyjny w Europie. Wypracowane rozwiązania otwierają też drogę do rozmów o sytuacji w samej Turcji. – Mam na myśli Prawa Człowieka i Demokracji, wolność mediów i poszanowanie mniejszości etnicznych – powiedział w trakcie debaty w Strasburgu Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego (PSL).  I dodał, że najważniejszym działaniem jest eliminacja źródła problemów: wojny i terroryzmu.

Można mieć nadzieję, że marcowe spotkanie Unia Europejska – Turcja przyniosło spodziewane efekty. O współpracę z Turcją, ale też krajami Ameryki Północnej, od dawna w czasie debat apelował Andrzej Grzyb. Poseł do Parlamentu Europejskiego i szef wielkopolskiego PSL, w trakcie środowej Sesji Plenarnej przypomniał, że problem migracji nie dotyczy tylko Unii Europejskiej. W tym momencie to już problem globalny tak w kwestii jego konsekwencji, jak i możliwości jego przeciwdziałania oraz źródeł. – Już we wrześniu 2015 roku, Kraje Członkowskie UE zgodziły się, co do solidarnej pomocy krajom południowym UE – powiedział Andrzej Grzyb. – Kraje Członkowskie zgodziły się przeprowadzić procedurę o status uchodźcy części przybyłych, zweryfikowanych, osób, które z jednej strony byłyby gotowe udać się do danego Kraju Członkowskiego, a z drugiej odpowiadałyby profilowi, który określi kraj przyjmujący.

W poniedziałek dotychczasowe zobowiązania w tym zakresie potwierdziła Polska. Także w ubiegłym roku południowe kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do przywrócenia ochrony zewnętrznych granic Wspólnoty, pełna kontrola i rejestracja osób je przekraczających ma powstrzymać nielegalną migrację do Unii Europejskiej. Duże w tym zadanie Turcji, która ma wszystkie możliwe mechanizmy pozwalające zwalczać sieci przemytnicze, zbijające fortuny na nielegalnie przewożonych migrantach, którym w zamian za ogromne kwoty obiecuje się nieograniczone możliwości w krajach UE. W pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku, droga morska, do Europy przedostało się ponad 130 tysięcy osób. W większości ich celem była Grecja. – Chroniąc europejskie granice nie możemy polegać wyłącznie na zewnętrznych partnerach. Mam nadzieję, że współpraca z Turcją i innymi krajami regionu, pomoże krajom południa UE w wywiązaniu się z ich zobowiązań – dodał w Strasburgu Andrzej Grzyb. – Przywrócenie kontroli, ucywilizowanie strumienia migracyjnego, nadanie mu humanitarnego wymiaru ma kluczowe znaczenie. To jednak działania doraźne, w reakcji na kryzys. Nie możemy zaprzestać działań zmierzających do wyeliminowania źródeł: wojny, ataków na ludność cywilną, zbrodni wojennych i ludobójstwa grup terrorystycznych. Pamiętajmy, blisko połowa przybywających pochodzi z terenu konfliktu w Syrii.

Turcja w rozwiązywaniu problemu migracyjnego jest ważnym partnerem Unii Europejskiej. Po pierwsze to sąsiad Wspólnoty, ale też państwo z drugą, co do wielkości armią NATO i kraj prowadzący dialog o przystąpieniu do UE. – Kraj, który jak dotąd na przyjęcie migrantów wydał ponad 8 mld Euro, przy 3 mld Euro przyznanych wcześniej przez UE i kolejnych 3 mld Euro uzgodnionych w poniedziałek. Kraj praktycznie na linii frontu- to sytuacja nadzwyczajna – przypomniał deputowany z Wielkopolski. – W tej nadzwyczajnej sytuacji chcemy z Turcją rozmawiać o wyzwaniach w zakresie Praw Człowieka i Demokracji, wolności mediów, poszanowania mniejszości etnicznych. Negocjacje o członkostwie, rozmowy o liberalizacji wizowej, zbliżenie z UE, to także zbliżenie ze standardami w tym zakresie.

Rozwiązania przyjęte na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele krajów członkowskich oraz Ahmetem Davutoğlu , premierem Turcji podjęto decyzję, że za każdego odesłanego z Grecji do Turcji syryjskiego imigranta, Unia Europejska przyjmie jednego Syryjczyka z tureckich obozów dla uchodźców.  Andrzej Grzyb kończąc swoje wystąpienie podkreślił, że niezależnie od wagi rozwiązań, które przyjmie Unia Europejska, wartością samą w sobie jest utrzymanie solidarności i jedności krajów Wspólnoty. Bez zaufania i solidarności europejskiej nie ma wspólnego rynku, Strefy Schengen, wsparcia wobec zewnętrznych zagrożeń. Bez zaufania i solidarności europejskiej nie ma UE. Nie ma też Unii bez planów konkretnej pomocy tym, którzy jej potrzebują. W przypadku Syrii to już ponad 13 milionów osób. W debacie uczestniczył Jeanine Hennis-Plasschaert, przedstawiciel Holandii, która aktualnie pełni prezydencję w Radzie UE oraz Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Debata pozwoliła sformułować oczekiwania posłów dotyczące zbliżającego się wiosennego spotkania Rady Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu  (17 i 18 marca).

 

Relacja video z wystąpienia Andrzeja Grzyba

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?