Posłowie wzywają do większej przejrzystości negocjacji transatlantyckich

Obywatele Unii Europejskiej powinni być lepiej informowani o postępach negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), uważają posłowie wszystkich grup politycznych, którzy wczoraj po południu debatowali na ten temat z komisarzem do spraw handlu Karelem de Guchtem.

źródło: www.euroactiv.pl

Posłowie na największych grup zgodzili się, że umowa TTIP daje szansę na wzrost gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia, ale wielu innych wskazało też, że umowa może stanowić zagrożenie dla europejskich standardów zdrowotnych, socjalnych i środowiskowych oraz kompetencji UE, dając inwestorom prawo do pozywania rządów na mocy zasad „Rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem”- ISDS.

Zaproponowana umowa stwarza “wielkie możliwości dla obywateli, konsumentów oraz firm. Jej celem jest eliminacja ceł na ciężarówki, samochody, buty i ubrania, a nie odebranie praw pracownikom lub obniżenie standardów ochrony konsumentów”, powiedział Daniel Caspary (EPP, DE).

David Martin (UK), który wypowiadał się w imieniu S&D, powiedział, że umowa ta „może być ostatnią szansą Unii Europejskiej na wyznaczenie światowych standardów”. W przeciwnym wypadku „Chiny, Brazylia oraz Indie zrobią to za nas, stawiając nasz przemysł na przegranej pozycji”. Ostrzegł Komisję Europejską, że jego grupa polityczna nie zgodzi się na import szprycowanej hormonami wołowiny ani GMO, a także nie pozwoli na to, by klauzula ISDS stała się „furtką dla interesów korporacji”.

“Kobiety i mężczyźni po obu stronach Atlantyku będą mieli większy wybór jakościowo lepszych produktów po niższych cenach, ale musimy się upewnić, że umowa ta będzie tak samo korzystna dla biznesu w USA, jak i w UE, bez względu na rozmiar firm” – powiedziała Emma McClarkin (ECR, UK).

 

“We almost forget that there are also non-controversial opportunities, such as procurement”, said Marietje Schaake (ALDE, NL). “The US market should open up for our businesses” and “end explicit and implicit protectionism”, she insisted.

“Prawie zapomnieliśmy o tym, że otwierają się także mniej kontrowersyjne możliwości, jak przetargi publiczne” – powiedziała Marietje Schaake (ALDE, NL). „Amerykański rynek powinien się otworzyć na nasze firmy” i „zaprzestać wszelkiego protekcjonizmu” – podkreśliła.

Zdaniem Helmuta Scholza (DE) z grupy GUE/NGL, negocjacje powinny zostać wstrzymane. „Biorąc pod uwagę skandal szpiegowski NSA, nie ma żadnych podstaw do umowy handlowej dopóki USA nie zobowiążą się do ochrony danych obywateli UE oraz firm”.

 

Yannick Jadot (Greens/EFA, FR) powiedziała “To, co powinno być przedmiotem tych negocjacji to także zagadnienie ochrony środowiska, zdrowia oraz spraw socjalnych, usług publicznych, własności intelektualnej, rolnictwa i żywności. Kluczowe sprawy są negocjowane za zamkniętymi drzwiami, aby europejski projekt utopił się na ogromnym, transatlantyckim rynku”.

 

Tiziana Beghin (EFDD, IT) powiedziała, “tu nie chodzi tylko cła, które już teraz są niskie, ale o środki, które umożliwią usunięcie ‘przeszkód’ w wolnym handlu – takie jak prawa, o które nasi pracownicy walczyli przez pokolenia; regulacje środowiskowe ograniczające zanieczyszczenie środowiska czy zapewniające bezpieczeństwo żywności i chroniące nas przed szprycowaną hormonami wołowiną, GMO i niebezpiecznymi chemikaliami”.

“Nie mamy w tej kwestii zaufania” – powiedział Matteo Salvini, włoski poseł niezrzeszony. „Stany Zjednoczone są znacznie sprytniejsze niż my. Chronią się, podczas gdy Bruksela nie jest nawet w stanie chronić nawet tego, co produkowane jest w Europie”.

 

EU trade Commissioner Karel De Gucht reassured MEPs that the talks were not about lowering EU standards but about “reducing the amount of red tape”. He promised that the Commission would try to make the talks more “transparent”, by insisting the Council should make its negotiating mandate for the talks available to the public. So far, it has  not achieved the majority necessary to do so.

Komisarz do spraw handlu Karel De Gucht zapewnił posłów, że w tych negocjacjach nie chodzi o obniżenie standardów UE, lecz o ograniczenie biurokracji. Obiecał, że rozmowy będą bardziej przejrzyste, Komisja Europejska będzie nalegać, aby Rada Europejska publicznie udostępniła swój mandat negocjacyjny. Jak dotąd, nie udało się zdobyć większościowego poparcia, aby to zrobić.

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

 

Linki

Badania Parlamentu Europejskiego: korzyści, cele i krytyka TTIP

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140860REV1-Towards-an-EU-US-trade-and-investment-deal-PL.pdf

Negocjacje: sytuacja po szóstej rundzie (dokument komisji Europejskiej)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1126

Informacja prasowa na temat rozmów TTIP (23.05.2013)

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20130520IPR08593/html/Rozmowy-handlowe-UE-USA-PE-chce-by%C4%87-informowany-na-bie%C5%BC%C4%85co

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?