Moje wystąpienia na posiedzeniach Sejmu nt. sytuacji szpitali powiatowych

Przekazuję do Państwa informacji artykuł dotyczący dramatycznej sytuacji szpitali, interpelację wraz z odpowiedzią na temat nacjonalizacji szpitali powiatowych, a także moje wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu, w których zadaję pytania dotyczące szpitali powiatowych:

  1. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 21 w dniu 19.11.2020r. Informacja bieżąca w sprawie działań podjętych przez rząd w związku z przygotowaniem do drugiej fali epidemii koronawirusa, a także planowanych działań i obostrzeń związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia.
  2. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 28 w dniu 15.04.2021r. Informacja bieżąca w sprawie stanu służby zdrowia w dobie trzeciej fali pandemii.
  3. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 34 w dniu 07.07.2021r. Oświadczenie.
  4. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 37 w dniu 16.09.2021. Informacja bieżąca w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia.
  5. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 39 w dniu 14.10.2021 Punkt 16 i 17 porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624). 17. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630).
  6. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 58 w dniu 07.07.2022r. Informacja bieżąca w sprawie reformy obejmującej zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
  7. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 61 w dniu 15.09.2022r. Pytanie w sprawach bieżących. Drugie pytanie do pytania Posła Zbigniewa Ziejewskiego zadanego w imieniu Klubu PSL Koalicja Polska.
  8. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 66 w dniu 16.11.2022r. Pytanie w sprawach bieżących dotyczące trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych.
  9. Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu nr 68 w dniu 13.12.2022r. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 (druki nr 2653 i 2831).

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?