Apel o współpracę z Turcją

„Musimy z Turcją rozmawiać, bo nie tylko współpracujemy z nią gospodarczo, ale jest ona dla nas również ważnym partnerem politycznym” – nawoływał poseł Andrzej Grzyb (PSL) podczas marcowego posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Andrzej GRZYB

Od 2005 roku trwają negocjacje w sprawie przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Proces ten napotyka jednak szereg poważnych barier. Nad sprawozdaniem z postępów Turcji w 2013 roku pochylili się eurodeputowani podczas wtorkowej debaty, 11 marca 2014 roku w Strasburgu. Głos w tej sprawie zabrał również poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb (PSL).

Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka podkreślił, że negocjacje te toczą się ze zmiennym szczęściem. „Trzeba zaznaczyć, że Turcja zrobiła postęp, jeśli chodzi o prawa mniejszości, w szczególności mniejszości kurdyjskiej. Dotyczy to nie tylko tureckiego Kurdystanu, ale również relacji z Kurdystanem irackim” – mówił Andrzej Grzyb. Prezes Wielkopolskiego PSL-u zwrócił również uwagę na problematyczną sytuację dotyczącą wolności politycznych i swobody wypowiedzi. „Niepokoją doniesienia o skazywaniu dziennikarzy na karę więzienia, niepokoi także siłowe traktowanie opozycji. Są to sprawy, bez rozwiązania których, Turcja nie może myśleć o akcesji” – podkreślał poseł. Andrzej Grzyb apelował o współpracę z Turcją, która jest dla Unii Europejskiej ważnym partnerem politycznym z uwagi na swoje położenie, a także oddziaływanie na Bliski Wschód”.

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 roku debata - Strasburg marzec 2014

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?