Podwójna jakość produktów: w UE nie akceptujemy konsumentów drugiej kategorii

Produkty sprzedawane pod tą samą marką muszą mieć ten sam skład w całej UE – to kluczowe przesłanie posła do Parlamentu Europejskiego grupy EPL Ivana Štefana, który jest rzecznikiem Grupy ds. Produktów o podwójnej jakości. Komitet Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dziś rano przyjął raport, w którym proponuje środki mające na celu rozwiązanie problemu różnic w jakości między produktami sprzedawanymi pod tą samą marką i opakowaniami w różnych krajach UE.

 

Skandaliczne odkrycia w zeszłym roku ujawniły, że istnieją różnice w jakości produktów między krajami, głównie we wschodnich państwach członkowskich UE. Porównując produkty spożywcze, takie jak napoje bezalkoholowe lub produkty czekoladowe i niespożywcze, takie jak kosmetyki i detergenty, odkryto że miały one różną jakość.

“Nie możemy zaakceptować tego rodzaju różnego traktowania europejskich konsumentów” – podkreśla poseł Ivan Štefanec. “Dlatego chcemy wywierać nacisk na UE, aby ustanowiła zasady dotyczące jakości produktów i zapewniła je, aby zapewnić prawdziwy jednolity rynek w Europie dla konsumentów”.

W związku z tym Grupa EPL popiera nową wspólną metodologię badań opracowaną przez Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), w celu porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE.

“Zunifikowana metodologia jest absolutnie kluczowa, ponieważ każde państwo członkowskie wciąż ocenia jakość zgodnie z różnymi standardami: jeśli posiadamy ujednoliconą metodologię, możemy ją stosować wszędzie, dlatego kluczem jest posiadanie takiego samego składu dla markowych produktów w każdym państwie członkowskim” – podkreślił Ivan Štefanec.

Innym konkretnym działaniem wspieranym przez Komitet ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest projekt pilotażowy mający na celu zbadanie kilku kategorii produktów konsumpcyjnych.

“Ważne jest, aby współpracować nie tylko z krajowymi organami regulacyjnymi, ale także między organizacjami konsumenckimi: musimy zapewnić platformę do gromadzenia informacji, aby mieć znacznie więcej informacji niż obecnie. Instytucje europejskie powinny działać w oparciu o te informacje “– powiedział Štefanec .

“My, grupa PPE, popieramy równe traktowanie konsumentów w całej UE, nie może być żadnych obywateli drugiej kategorii” – podkreślił Štefanec.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?