PE zatwierdza stanowisko ws.reformy handlu emisjami

Delegacja PO – PSL nie popiera szeregu rozwiązań w stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami (ETS), gdyż wyniki dzisiejszego głosowania odbiegają od ustaleń wynegocjowanych na szczycie Rady Europejskiej z października 2014, kiedy to polski rząd kierowany przez Ewę Kopacz wywalczył liczne przywileje dla Polski

W szczególności, sprzeciwiamy się propozycji usunięcia 800 mln uprawnień do emisji CO2 zdeponowanych w Rezerwie Stabilności Rynkowej (MSR) oraz przyspieszeniu tempa przenoszenia uprawnień do emisji z rynku do rezerwy.  

Nie zgadzamy się też na proponowany sposób zarządzania Funduszem Modernizacyjnym. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu rolę wiodącą ma mieć Europejski Bank Inwestycyjny , a nie o co zabiegaliśmy, państwa – beneficjenci, czyli także Polska.

Te niekorzystne rozwiązania wprowadzone do stanowiska Parlamentu raportem autorstwa Iana Duncana (EKR), mogą mieć w Polsce negatywny wpływ na ceny prądu i koszty produkcji w przemyśle.

Jednocześnie odnotowujemy, rozwiązania korzystne dla polskiej gospodarki, które udało się obronić w trakcie prac nad stanowiskiem PE, z uwagi na siłę głosów Grupy EPL.

 Jest to przede wszystkim korzystniejsze dla nas tempo redukcji liczby uprawnień (2.2% rocznie, zamiast proponowanych w raporcie EKR  2.4%). Jest to usunięcie zapisów wprowadzających cło węglowe i zabierających przemysłowi cementowemu darmowe uprawnienia do emisji CO2. Są to wsparcie dla ciepłownictwa w postaci 30% darmowych uprawnień do emisji, oraz dodatkowa ochrona dla sektora stalowego i nawozowego.  Jest to także utrzymanie możliwości bezpłatnego przekazywania przez kraje członkowskie części swoich uprawnień do emisji CO2 sektorowi energetycznemu na finansowanie niskoemisyjnych inwestycji. W przypadku Polski może to być nawet ponad 280 mln uprawnień (40% całej naszej puli aukcyjnej). Dodatkowo, również sektor ciepłowniczy uzyskał dostęp do funduszu modernizacyjnego. 

Są to także dodatkowe środki, które będą mogły zostać zainwestowane w budowanie nowoczesnego i bezpieczniejszego dla środowiska sektora energetycznego. Oprócz Funduszu Modernizacyjnego, który gwarantuje Polsce  miliony dodatkowych uprawnień do emisji CO2, jest to Fundusz solidarnościowy, który zwiększa  polską kopertę uprawnień o 39%. Środki te również powinny być przeznaczone na modernizację sektora energetycznego, tym samym znacznie zwiększając możliwości udzielenia sektorowi pomocy publicznej[WL2] .  Ponadto Fundusz Innowacyjny zapewni dodatkowe 400 milionów uprawnień do podziału między wszystkie kraje członkowskie, które będą mogły być wykorzystane do wsparcia inwestycje w technologie wychwytywania i wykorzystywania CO2.  Są to darmowe uprawnienia dla przemysłu o wysokiej intensywności emisji CO2, na przykład dla przemysłu stalowego, cementowego, nawozowego lub rafineryjnego. Proponowany przez PE Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma z kolei łagodzić skutki przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Środki z tego Funduszu mają być przeznaczone m.in na szkolenia zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy czy inwestycje służąc ich tworzeniu.

O ostatecznym kształcie zapisów reformy zdecyduje teraz wynik negocjacji między PE, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Delegacji PO – PSL  udało się obronić najbardziej korzystne zapisy dla polskiego przemysłu i energetyki – teraz od rządu Beaty Szydło będzie zależało, czy zostaną one zachowane w ostatecznym kształcie porozumienia.

W imieniu delegacji PO – PSL

Janusz Lewandowski

Andrzej Grzyb

http://http://www.pap.pl/aktualnosci/news,807956,pe-przeglosowal-stanowisko-w-sprawie-reformy-ets.html

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?