Poseł Grzyb zaproszony do grona przyjaciół Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Forum Rozwoju Efektywnej Energii do szacownego grona swoich Przyjaciół zaprosiło Posła do Parlamentu Europejskiego  Andrzeja Grzyba.

“Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) propaguje wiedzę na temat nowoczesnych źródeł energii i działa na rzecz zwiększania dostępu do nich, w szczególności na obszarach wiejskich. FREE buduje dialog publiczny w interesie mieszkańców wsi, przekonuje, że rozwój energetyki prosumenckiej, powstającej w oparciu o rozproszone źródła energii, jest wielką szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich.”  (www.forumfree.pl)

Na stronie Forum Rozwoju Efektywnej Energii przeczytać możemy:

Poseł do PE Andrzej Grzyb Przyjacielem FREE

“Z przyjemnością ogłaszamy, że grono Przyjaciół FREE poszerzyło się o Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, który bardzo aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju polityki energetyczno-klimatycznej na gruncie europejskim i lokalnym.”

Pozostali Partnerzy, Przyjaciele i Koalicjanci FREE

Energia na obszarach wiejskich

źródło: http://www.forumfree.pl/

Oprac.: MS

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?