Dzień Edukacji Narodowej – Życzenia

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. Pedagog pełni niezwykle ważne funkcje w życiu młodych ludzi – jest przewodnikiem, ujawnia pasje, odkrywa talenty, pomaga poznawać świat, inspiruje i motywuje do podejmowania wyzwań, jest współautorem uczniowskich sukcesów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu podziękowania za trud włożony w  edukację, za konsekwencję w nauczaniu i wychowaniu oraz za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.

Życzę, aby Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosiła jak najlepsze owoce oraz dawała satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

Życzę, aby Państwa wysiłek owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w podopiecznych szlachetne i ambitne aspiracje. Niech codziennej pracy towarzyszą spełnienie zawodowe, efektywna współpraca z rodzicami, zaufanie i szacunek społeczeństwa.

   Z wyrazami szacunku

podpis do wykorz

©2021 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?