Program wyborczy i podsumowanie działalności dr Andrzeja Grzyba posła do PE

W ciągu 10 lat reprezentowania Wielkopolski w Parlamencie Europejskim wiele udało się zrealizować – warto to skutecznie kontynuować, ale przed UE także nowe wyzwania.

 

Podsumowanie programu 2019-2024

  1. Zawsze Wielkopolski Punkt Widzenia w UE!
  2. Unia Samorządowa, zaczynająca się od rozumienia trosk ludzi.
  3. Unia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
  4. Unia Czystszego Środowiska, Zdrowej Żywności, Zdrowszego i Dłuższego Życia.
  5. Unia Europejska Dla Młodych.
  6. Unia Zielonej Energii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
  7. Unia Równych Szans dla rolnictwa, Unia bioekonomii.
  8. Unia dla przedsiębiorczej Wielkopolski.
  9. Unia Wspólnego Bezpieczeństwa.
  10. Unia Europejska Wspólnych Wartości.

 

 

Program PDF (plik)

 

Zrealizowane 2009 – 2019

Andrzej Grzyb uznany najbardziej wpływowym polskim posłem pracującym na rzecz ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim według VoteWatch.eu (zobacz więcej)

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?