Postulaty PE na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ

Rozpoczęła się 31. sesja Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. W posiedzeniu weźmie też udział oficjalna delegacja Parlamentu Europejskiego. Do Szwajcarii pojechali członkowie Podkomisji Praw Człowieka. W składzie delegacji jest również Andrzej Grzyb. 

Koordynator ds. Praw Człowieka Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE. Poseł Andrzej Grzyb negocjował m.in. kształt przyjętej w styczniu rezolucji PE w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ (RPCzONZ) w 2016r.

W tym roku priorytety, z którymi do Genewy udaje się delegacja PE to m.in. usprawnienie funkcjonowania RPCzONZ i Międzynarodowego Trybunału Karnego, prawa obywatelskie i polityczne, zniesienie kary śmierci, wolność religijna, sytuacja obrońców praw człowieka, prawa społeczne i ekonomiczne, relacje praw człowieka i biznesu, kwestia kryzysu migracyjnego i uchodźców, przeciwdziałanie terroryzmowi, a także prawa człowieka w kontekście wydarzeń sportowych.

Napięta agenda delegacji Parlamentu Europejskiego przewiduje szereg spotkań ambasadorów krajów należących do Rady Praw Człowieka oraz instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

 

United Nations Human Rights Council

 31 sesja Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie

 

Zobacz wcześniejszy wpis:
Priorytety UE na posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?