Priorytety Unii Europejskiej na posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ

Zakończono negocjacje dotyczące tegorocznej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów Unii Europejskiej na posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ w 2016. Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, podziękował za zaangażowanie w prace nad dokumentem, który porusza wiele istotnych spraw związanych z prawami człowieka na świecie.

Parlament Europejski określił swoje stanowisko na czas zanim zostaną przyjęte priorytety Unii Europejskiej. -Dziękuję HR/VP, za otwartość i gotowość do debaty z nami, co mam nadzieję, zapewni szersze ujęcie priorytetów wskazanych przez PE w stanowisku, z którymi delegacja UE uda się na rozpoczynającą się z końcem lutego 31 sesję – powiedział Andrzej Grzyb. – W tegorocznym stanowisku PE dotykamy bardzo szerokiego katalogu spraw związanych i istotnych dla poszanowaniem Praw Człowieka- to m.in.: usprawnienie funkcjonowania RPCzONZ, Międzynarodowy Trybunał Karny, Prawa Obywatelskie i Polityczne, Zniesienie Kary Śmierci, Wolność Religijna, Sytuacji Obrońców Praw Człowieka, Prawa Społeczne i Ekonomiczne, Relacje Praw Człowieka i Biznesu, Kwestia kryzysu migracyjnego i uchodźców, Przeciwdziałanie Terroryzmowi, a także Prawa Człowieka w kontekście wydarzeń Sportowych.

Jednym z ważnych aspektów jest wolność religijna, która stanowi fundamentalne prawo człowieka zgodnie z Uniwersalną Deklaracją Praw Człowiek i jest gwarantowana przez artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Andrzej Grzyb przypomniał, że według organizacji Open Doors ponad 100 mln chrześcijan na świecie jest prześladowanych, 200 mln według organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie; średnio, co 3-5 minut ginie Chrześcijanin. – Szczególnie teraz należy z cała stanowczością podkreślać i bronić tych wolności, tych fundamentalnych Praw Człowieka; Odbyliśmy dziś debatę o systematycznych i masowych morderstwach ISIS. Tu możemy mówić już wprost o Ludobójstwie – podkreślił kolejny raz w czasie styczniowej sesji plenarnej Andrzej Grzyb. – W rezolucji odnosimy się do prawdopodobnie największego od dekad kryzysu migracyjnego. W rezolucji podkreślamy międzynarodowy charakter tego kryzysu, tak, co do jego przyczyn jak i możliwości poradzenia sobie z jego efektami; wzywamy do wypracowania skutecznej, globalnej, strategii. Uważamy, że współpraca i wsparcie na poziomie regionalnym, z udziałem krajów Półwyspu Arabskiego i Północnej Afryki, ale także na poziomie ONZ, to jedyna skuteczna droga.

Priorytety UE na posiedzenia UNHCR w 2016 r. (debata)

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?