FORUM PE NA RZECZ LIKWIDACJI BARIER i NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UE

Europejski przemysł żywnościowy, to największy sektor produkcyjny w UE. Większość, czyli ponad 80% całej produkcji lokowana jest na wspólnym europejskim rynku. Wartość obrotu europejską żywnością to ponad 1,098 miliarda eur, w tym 0,129 miliardów eur, to eksport poza UE. Prawie 50% tego obrotu generują małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem w przetwórstwie żywności w UE zatrudnionych jest ponad 4 miliony osób, a liczba przedsiębiorstw sięga 283 tysięcy.

Poseł Grzyb jest jednym z inicjatorów i organizatorów spotkań w PE, rozpoczętych w 2015 roku seminariów i debat z decydentami UE, w ramach cyklu Single Europe – Varied Food, tj. Wspólny Rynek – Zróżnicowana Żywność. Celem cyklu jest wypracowanie i wdrożenie zmian w prawie UE usprawniających funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, likwidację barier, walka z nieuczciwą konkurencja i protekcjonizmem w UE oraz dbałość o równe standardy dla żywności w całej UE. W spotkaniach udział biorą m.in.: przedstawiciela dyrekcji generalnej rolnictwa Komisji Europejskiej, reprezentanci Ambasad Państw Członkowskich przy UE, COPA-COGECA, Federacja Branżowa Związków Producentów Rolnych, Polska Federacja Producentów Żywności, praktycy i eksperci z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Słowacji oraz posłowie do PE z różnych państw UE.

Po latach postępów w liberalizacji handlu międzynarodowego, globalizacji, gdy wydawało się, że proces ten może zmierzać tylko w jednym kierunku, szybciej lub wolniej, ale w kierunku wolności wymiany dóbr i usług, dziś jesteśmy świadkami trudności i niespodziewanej zmiany kierunku. Poprawa przepływu towarów i równe traktowanie wszystkich podmiotów na rynku wewnętrznym UE to kwestie, które należy uwzględnić w ramach szerokiej debaty i podjęcia przez Komisję Europejską efektywnych działań. Leży to w interesie wszystkich państw członkowskich UE i stanowi jeden z fundamentów naszej wspólnoty. Wspólnotowy rynek jest niezaprzeczalnym dorobkiem UE oraz jej fundamentem. Działania zaburzające jego funkcjonowanie to ryzykowanie podkopywanie tych fundamentów” – Andrzej Grzyb, 2018

Dotychczasowe prace w ramach cyklu Single Europe – Varied Food doprowadziły do przyjęcia rekomendacji, które poseł Grzyb wraz z innymi posłami biorącymi udział w pracach forum, skierował do KE.

Rynek Żywności w UE

Rozwiązania dla lepszego działania rynków UE – spotkanie w PE

Single Europe – Varied Food

 

Zobacz też inne działania Posła w zakresie Rolnictwa:

Tylko zdrowa żywność

W obronie rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

I Europejski Kongres Młodych Rolników

Sukces młodych rolników

Forum rolnicze powiatu kościańskiego

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski: polską wieś czeka wiele zmian

Zakazu wędzenia nie będzie Unia pomoże małym producentom

Polska wieś dostanie więcej pieniędzy – WPR na lata 2014-2020

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski – polskie rolnictwo czeka wiele zmian

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?