Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników

UE rynkiem dla polskiej żywności oraz odpowiedzią na zewnętrzne zagrożenia

 

PSL w PE traktuje priorytetowo kwestię wsparcia dla Polskiego rolnictwa – to zdecydowanie największa część Unijnego budżetu, istotny sektor polskiej gospodarki, polskiego handlu międzynarodowego oraz wsparcie dla jakości życia na obszarach wiejskich stanowiących ponad 93% powierzchni Polski, gdzie żyje prawie 40% Polaków. Dlatego poseł Grzyb, jako przewodniczący Klubu PSL w PE oraz współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej, największej w PE frakcji politycznej, zadbał by kluczowa dla losów Polski we Wspólnej Polityce Rolnej UE, funkcja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE przypadła dla Polski. W lipcu 2014 funkcje tę objął poseł dr Czesław Siekierski z PSL. W styczniu 2017 podjęto decyzję, że dr Siekierski będzie przewodził Komisji Rolnictwa PE do końca kadencji PE.

Poseł Grzyb wraz z reprezentacją PSL w PE, w ramach największej frakcji politycznej UE, Europejskiej Partii Ludowej, odpowiada na dramatyczną sytuację rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Wielokrotnie skutecznie Interweniował w Komisji Europejskiej ws. prób łamania europejskiej solidarności wobec Rosyjskiego embarga na europejską żywność pod pretekstem ASF. KE zareagowała zapewniając o wspólnym europejskim froncie, w tym o pozwie do Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). WTO uznało za nielegalny rosyjski zakaz na import wieprzowiny z obszarów nieobjętych bezpośrednio kwarantanną. Niestety po 2015 roku znacząco wzrosła liczba i obszar ognisk ASF w Polsce.

 

Apel o solidarność ws. wieprzowiny

Zatwierdzony plan rekompensat dla producentów trzody i zmniejszony obszar kwarantanny

Andrzej Grzyb pyta Komisję Europejską o dyskryminację w rosyjskim embargo na trzodę

 

Dzięki staraniom posła Grzyba i PSL do kluczowego dokumentu Grupy Europejskiej Partii Ludowej określającego relacje UE – Rosja, wprowadzono wezwanie skierowane do Rady i Komisji Europejskiej, do zapewnienia adekwatnej ochrony ekonomicznej tzw. Tarczy Ekonomicznej, dla rolnictwa w przypadku embarga na eksport żywności.

PSL walczy o tarczę ekonomiczną dla polskiego rolnictwa przed embargiem Rosji – EPL przekonane

 

Poseł Grzyb występował ws. działań na poziomie UE w związku z kryzysem ASF, naruszeniami w imporcie mięsa drobiowego z Ukrainy do UE, czy ogólnej trudnej sytuacji rolnictwa w związku z zaburzeniami na rynkach rolnych np. rynku mleka, owoców, klęski suszy, czy szkód spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Import mięsa z Ukrainy

 

 

Reagując na protesty rolników na pograniczu powiatów leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego, sprzeciwiających się przeznaczeniu dużych terenów rolniczych pod kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, wspierałem ich petycje w PE. Wysłuchania w PE, krytyczne reakcje posłów, pytania do rządu, zatrzymały tę inwestycję. Wielkopolskie elektrownie, które miały wykorzystywać węgiel brunatny z tej odkrywki, przejdą na inne zasilanie, w tym gaz oraz biomasę.

 

Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników

Poseł Grzyb był sprawozdawcą do opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dla Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w sprawie nowej polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach Strategii Europa 2020 przyjętej w 2011 r .

Poseł Grzyb monitoruje prace nad umową handlowo-inwestycyjną dotyczącą również rolnictwa i zamówień publicznych między UE i USA tzw. TTIP. Poseł składał liczne poprawki i monitorował negocjacje stanowiska PE dotyczącego TTIP przyjętego w lipcu 2015 r.

Jesteśmy realistami. Umowy międzynarodowe, które zawiera w imieniu Polski UE, muszą byc korzystane także dla polskiego rolnictwa. Musza być szansa na nowe rynki zbytu, a nie ryzykiem nieuczciwej konkurencji. Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji, zasługuje na poparcie tylko jeśli będzie dobrą umową, szanującą Europejskie standardy. –  Andrzej Grzyb, 2015 r.

Poseł interpelował w Komisji Europejskiej ws. zgodności zapisów umowy TTIP ze stanowiskiem PE. W interpelacji poseł Grzyb podkreślił, że: By uzyskać wymagane poparcie PE umowa TTIP musi odpowiadać stanowisku PE, w tym m.in. zapewniać gospodarczą i społeczną stabilność europejskiego modelu rolnictwa czyli m.in. ochronę europejskich standardów, norm i procedur sanitarnych oraz fitosanitarnych ustalonych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności, ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony zwierząt i roślin. Musi zapewniać klauzule ochronne, okresy przejściowe, kwoty lub wyłączenia dla wrażliwych produktów rolnych i przemysłowych, które mają wyższe koszty produkcji w UE wynikające z unijnych zasad. Musi zapewniać, że zagraniczni inwestorzy będą traktowani w sposób niedyskryminacyjny bez preferencji wzgledem inwestorów z Krajów Członkowskich. – Andrzej Grzyb, 2016

 

Zobacz też inne działania Posła w zakresie Rolnictwa:

Tylko zdrowa żywność

W obronie rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

I Europejski Kongres Młodych Rolników

Sukces młodych rolników

Forum rolnicze powiatu kościańskiego

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski: polską wieś czeka wiele zmian

Zakazu wędzenia nie będzie Unia pomoże małym producentom

Polska wieś dostanie więcej pieniędzy – WPR na lata 2014-2020

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski – polskie rolnictwo czeka wiele zmian

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?