Rosyjskie Embargo na żywność – Europejska Tarcza Ekonomiczna dla rolnictwa w Polsce

PSL w PE traktuje priorytetowo kwestię wsparcia dla Polskiego rolnictwa – to zdecydowanie największa część Unijnego budżetu, istotny sektor polskiej gospodarki, polskiego handlu międzynarodowego oraz wsparcie dla jakości życia na obszarach wiejskich stanowiących ponad 93% powierzchni Polski, gdzie żyje prawie 40% Polaków. Dlatego poseł Grzyb, jako przewodniczący Klubu PSL w PE oraz współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej, największej w PE frakcji politycznej, zadbał by kluczowa dla losów Polski we Wspólnej Polityce Rolnej UE, funkcja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE przypadła dla Polski. W lipcu 2014 funkcje tę objął poseł dr Czesław Siekierski z PSL. W styczniu 2017 podjęto decyzję, że dr Siekierski będzie przewodził Komisji Rolnictwa PE do końca kadencji PE.

Poseł Grzyb wraz z reprezentacją PSL w PE, w ramach największej frakcji politycznej UE, Europejskiej Partii Ludowej, odpowiada na dramatyczną sytuację rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Wielokrotnie skutecznie Interweniował w Komisji Europejskiej ws. prób łamania europejskiej solidarności wobec Rosyjskiego embarga na europejską żywność pod pretekstem ASF. KE zareagowała zapewniając o wspólnym europejskim froncie, w tym o pozwie do Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). WTO uznało za nielegalny rosyjski zakaz na import wieprzowiny z obszarów nieobjętych bezpośrednio kwarantanną. Niestety po 2015 roku znacząco wzrosła liczba i obszar ognisk ASF w Polsce.

 

W marcu 2014 r. poseł Grzyb interpelował w Komisji Europejskiej ws. doniesień o eksporcie świń z Austrii, na podstawie certyfikatów europejskich z ręcznym dopiskiem „nie pochodzi z terenów Polski oraz Litwy”, po tym jak Federacja Rosyjska wprowadziła embargo na import żywca i wieprzowiny z Unii Europejskiej. Poseł pytał również KE o działania, jakie zamierza podjąć, by Federacja Rosyjska zdjęła embargo na mięso wieprzowe i żywiec z terenów nieobjętych obszarem ochronnym w całej UE, wliczając w to obszar Polski. A także czy możliwe jest ograniczenie w Polsce strefy ochronnej, o co wnioskował Stanisław Kalemba, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na moją interwencję komisarz Borg postawił sprawę bardzo jasno i bardzo mocno, zapowiadając interwencję Komisji Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu. Przypomniał również tym państwom członkowskim, które na własną rękę chciały negocjować zniesienie embarga dla swoich producentów, że to Unia Europejska ma kompetencje w negocjacjach handlowych z krajami trzecimi. Od tego czasu nie słychać doniesień o próbach łamania solidarności europejskiej. – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014

Nie do przecenienia jest również wsparcie, jakie daje nam UE, jeśli napotykamy na blokowanie rynków zewnętrznych dla naszych produktów. Przypomnieć można choćby twarde stanowisko Komisji Europejskiej i komisarza Tonio Borga w sprawie embarga rosyjskiego na unijną wieprzowinę. Gdybyśmy byli poza UE, embargo dotyczyłoby tylko Polski i nikt w naszym imieniu by nie chciał walczyć – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014

Sprawy zagraniczne, to nie tylko geopolityka, dotykająca naszych sąsiadów, ale również w dużej mierze także relacje gospodarcze i handlowe. Wspominałem już przykład wsparcia UE dla polskiej żywności. Ale żeby uzyskać kolejny impuls rozwojowy, poza utrzymaniem zbytu na rynkach unijnych, musimy walczyć również o rynki światowe i tam również poprawiać polski bilans handlowy – w tym także może nas wspierać Unia Europejska. – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014

W styczniu 2015 r. poseł Grzyb ponownie interpelował w KE, po informacjach o rzekomych ustaleniach UE i Federacji Rosyjskiej o przywróceniu eksportu wieprzowiny i innych produktów w oparciu o certyfikaty UE, ale przy dodatkowych warunkach technicznych uwzględnianych indywidualnie z Federacją Rosyjską. W pytaniu do KE poseł podkreślił, że takie rozwiązania podkopują solidarność europejską i domagał się informacji o działaniach planowanych przez KE w celu ograniczenia dwustronnych negocjacji i faktycznego przywrócenia ich na poziom UE.

W odpowiedzi na moją interpelację Komisarz Vytenis Andriukaitis podkreślił, że UE ma wyłączną kompetencję w dziedzinie wspólnej polityki handlowej. Zaznaczył, że Komisja uważa, że państwa członkowskie muszą powstrzymać się od zawierania dwustronnych umów handlowych, które byłyby niezgodne z tą zasadą. Komisarz wyjaśnił, że w ramach rozmów z Federacją Rosyjską Komisja wyraźnie zaznaczyła, że umowy dwustronne są niedopuszczalne, a jakiekolwiek rozwiązanie, które umożliwiłoby wznowienie wywozu produktów objętych zakazem, powinno mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. – Andrzej Grzyb, 2015

Zobacz również:

Apel o solidarność ws. wieprzowiny

Rekompensaty zatwierdzone

Andrzej Grzyb pyta Komisję Europejską o dyskryminację w rosyjskim embargo na trzodę

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?