Parlament ogranicza emisje ciepłowni i generatorów mocy

pipe throwing smogParlament Europejski przyjął dziś dyrektywę ograniczającą niektóre emisje ze średnich obiektów spalania energetycznego (MCP), takich jak osiedlowe ciepłownie lub generatory mocy, zapewniając jednocześnie by nie obciążać kosztami odbiorców ciepła oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Autorem głosowanego sprawozdania jest poseł Andrzej Grzyb (EPL, PSL).

“Przyjęty tekst jest przykładem dobrego pogodzenia wyzwań płynących z potrzeby ochrony środowiska i rzeczywistości ekonomicznej. Ustaliliśmy ambitne cele, ale możliwe do wykonania bez nakładania nadmiernych kosztów na operatorów i odbiorców końcowych” skomentował głosowanie sprawozdawca Andrzej Grzyb.

Europoseł PSL wyjaśnił, że limity emisji zostały ustalone na ambitnym poziomie gwarantującym stopniową poprawę jakości powietrza, ale z zachowaniem ochrony istniejących obiektów i inwestycji. Zostały nią objęte przede wszystkim niewielkie obiekty (do 5MW), których operatorami są w zdecydowanej większości małe i średnie przedsiębiorstwa czy spółki komunalne oraz  obiekty, które już wcześniej zostały zmodernizowane lub zbudowane w wysokim standardzie, ale nie spełniają norm nakładanych przez nową dyrektywę. W Polsce, szczególną ochroną objęto 1/3 występujących na jej terytorium obiektów, pozwalając na utrzymanie kosztów ich eksploatacji, a tym samym nie zwiększanie kosztów ciepła dla odbiorców końcowych.

Dyrektywa ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu, oraz wprowadza monitorowanie emisji tlenku węgla (bez ustalania limitów emisji) w obiektach spalania energetycznego o mocy od 1 do 50 MW. Obiekty te służą do wytwarzania ciepła (np osiedlowe ciepłownie), elektryczności (generatory mocy i niewielkie elektrownie) oraz do niektórych procesów przemysłowych. W Europie znajduje się ich około 150 tysięcy, w Polsce około 4,5 tysiąca – znacząca większość z nich to obiekty mniejsze niż 5MW.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?