Jubileusz komisji

Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie ma już 20 lat. Założona w Ostrowie, jest dziś jedyną w kraju, działającą nieprzerwanie na taką skalę i w połączeniu sił z Państwową Inspekcją Pracy oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pomysłodawcą i założycielem komisji był dzisiejszy europoseł Andrzej Grzyb. O tym, jak wyglądały początki działalności i jakie są efekty, mówił w poniedziałek na specjalnej konferencji w Ostrowie.

“To był wielki problem, bo odsetek osób, które ulegały wypadkom w rolnictwie był ogromny” – powiedział Radiu Centrum Andrzej Grzyb:

“Wtedy padł taki pomysł, aby spopularyzować bezpieczne warunki pracy. W jaki sposób? Właśnie przez połączenie sił różnych instytucji, programy w szkołach, współpracę z sołtysami. Wydaje mi się, że każde uratowane życie, każdy wypadek, którego uniknęliśmy, to jest ogromny zysk. Ta inicjatywa została rozpropagowana i stała się podstawą działania podobnych komisji i samej Inspekcji Pracy w całym kraju.”

Czytaj całość na:  http://www.rc.fm/polityczne/jubileusz-komisji.html

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?