Andrzej Grzyb w pierwszej debacie Donalda Tuska w PE o 300-miliardowym planie inwestycyjnym Junckera

W ramach posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego 13 stycznia 2015 roku, po raz pierwszy w swej nowej roli wystąpił Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. W debacie poświęconej konkluzjom ostatniej Rady, m.in. Europejskiemu Funduszowi Inwestycji Strategicznych, Andrzej Grzyb (PSL) podkreślił znaczenie efektywnego wciągnięcia do współpracy sektora prywatnego krajów UE. Mobilizacja inwestycyjna gospodarki unijnej ma korzystnie wpłynąć na jej rozwój. Fundusz ma mieć w najbliższych latach wartość, co najmniej 315 mld euro.

EFIS, potocznie zwany planem Junckera, zamierza stawić czoło spowolnieniu gospodarczemu w krajach Unii Europejskiej. Inwestycje zmniejszyły się o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem 2007. Jest to spowodowane niskim zaufaniem ze strony inwestorów dla unijnej gospodarki. Fundusz wynoszący początkowo 21 mld euro pochodzących z wpłat krajów członkowskich i gwarancji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ma w ciągu kolejnych 3 lat wygenerować inwestycje na poziomie 15 krotnie większym, tj. ok. 315 mld euro, dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego. Plan Junckera stawia sobie za cel korzystne pobudzaniu inwestycji gospodarki bez zwiększania zadłużenia.

– W czasie Rady Europejskiej omówiono wiele elementów. To, co jednak najbardziej emocjonujące to inwestycje. Lewica europejska mówi, że są tylko oszczędności. Kiedy pada słowo “inwestycje” i jest pewien projekt, to uważam, że należy to bardzo mądrze rozwijać – zaznaczył w ramach debaty Andrzej Grzyb, zawracając uwagę, iż pod znakiem zapytania pozostaje czy proponowany poziomu inwestycji sprosta europejskim potrzebom – Jest pytanie, czy ten poziom inwestycji ma wynosić 300 miliardów? Czy powinien być wyższy – jak uważa między innymi polski minister finansów.

Poseł  Grzyb podkreślił również, że należy zadbać o umiejętne ukierunkowanie środków tak, by stymulowały inwestycje, których sektor prywatny w innych okolicznościach nie zdecydowałby się ponieść, a mające znaczenie strategiczne dla gospodarek krajów UE. Zdaniem eurodeputowanego PSL zachętą dla Krajów Członkowskich do wsparcia Fundusz powinno być wyłączenie tych wydatków spod dyscypliny budżetowej, w tym europejskiego Paktu Fiskalnego.

W ujęciu sektorowym Andrzej Grzyb zwrócił uwagę na priorytetowe znaczenie inwestycji w europejski sektor energetyczny – Różnie rozumiemy “Koszyk Energetyczny”, ale wszyscy uważamy, że bezpieczeństwo energetyczne powinno pochodzić przede wszystkim z zasobów europejskich, 28 krajów członkowskich – dodał Poseł Grzyb.

 

Opracowali Martyna Rutkowska i Borys Brzeziński

Więcej na ten temat:

Nagranie wideo debaty

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1421158006022

Konkluzje Rady Europejskiej z 18 12 2014

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf

O konkluzjach Rady i EFIS na stronach PE

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/plenary/2015-01-12/1

#euco #investEU #growth #competitiveness

LINKI

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=13-01-2015

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=01/13/2015

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?