GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – BEZ ODPADÓW, DLA SUROWCÓW

Poseł Andrzej Grzyb aktywnie uczestniczy w pracach nad gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to jeden z najbardziej ambitnych w ostatnich latach projektów europejskich, który ma porządkować gospodarkę odpadami tak, by jak najmniej odpadów było składowanych oraz odpowiada na strukturalny deficyt surowców w Europie i jej uzależnienie od importu poprzez efektywny odzysk surowców z odpadów.

Jest to szczególnie ważne dla konkurencyjności gospodarki europejskiej, gdyż znaczna część dostępnych surowców, w tym surowców krytycznych, potrzebnych do rozwoju wysokich technologii, jest skupiona na terytoriach zależnych od Chin bądź też na terenach objętych konfliktami. W pracach nad pakietem legislacyjnym dotyczącym odpadów Poseł Grzyb postulował dostosowanie dyrektyw do realiów panujących w różnych krajach członkowskich oraz premiowanie krajów takich jak Polska, w których wytwarzanie odpadów jest niższe od średniej Unii Europejskiej. Zabiegał również o możliwości rozwoju dla biogazowni, które mogą pełnić ważną funkcję w systemie utylizacji odpadów organicznych. Dzięki jego staraniom jako jedną z dopuszczalnych form recyklingu odpadów organicznych uznano fermentację beztlenową (zgazowanie) w procesie której powstaje fermentat który może zostać przekształcony w nawóz organiczny oraz biometan.

Poseł Grzyb brał również udział w pracach nad dyrektywą o jednorazowych plastikach która wprowadziła ograniczenia w użytkowaniu oraz wprowadzaniu na rynek niektórych jednorazowych produktów z plastiku, takich jak jednorazowe talerzyki, kubeczki, sztućce czy opakowania na żywność. Dyrektywa ta wprowadza również wysokie cele selektywnej zbiórki butelek plastikowych. Poseł Grzyb postulował by zamiast natychmiastowego zakazu wprowadzania na rynek obligatoryjną selektywną zbiórką objąć również talerzyki sztućce czy kubeczki, finalnie jednak to rozwiązanie nie znalazło poparcia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko odpady. Komisja Europejska złożyła również wniosek legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia nawozowego. Rozporządzenie to ustala normy prawne dla ogólnoeuropejskiego wykorzystania substancji organicznych i bioodpadów do produkcji nawozów. Ustala również normy nowe zanieczyszczeń dla nawozów organicznych, mineralnych i organomineralnych. Głównym elementem sporu był poziom zawartości kadmu w nawozach fosforanowych, propozycja Komisji Europejskiej zagrażała istnieniu wielu producentów nawozów, w tym największych polskich producentów. W efekcie udało się doprowadzić do kompromisu, ustalając najbardziej ambitne na świecie normy zawartości kadmu w nawozach, możliwe jednak do spełnienia przez europejskich, w tym polskich producentów.

Za sprawą Posła dr Andrzeja Grzyba  będzie możliwe przerabianie odpadów organicznych, których za chwile nie będzie można składować na wysypiskach, na biogaz. Biogaz będzie można wykorzystać np. w ciepłowniach otrzymując czystsze ciepło lub do napędzania samochodów bez smogu.

 

Zobacz również:

Gospodarka cyrkulacyjna – Andrzej Grzyb

Gospodarka o obiegu zamkniętym: bez odpadów – surowce dla Europy

Europosłowie za planem redukcji odpadów w UE

“Zaawansowane prace nad pakietem dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym” debata z udziałem Andrzeja Grzyba

Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – debata EurActiv z udziałem Andrzeja Grzyba

Gospodarka cyrkulacyjna odpowiedzią na wyzwania gospodarcze Unii Europejskiej

Gospodarka o obiegu zamkniętym – głosowanie plenarne

Spotkanie Andrzeja Grzyba z uczniami pilskich szkół ponadgimnazjalnych

Gospodarka cyrkulacyjna i czyste powietrze – Andrzej Grzyb honorowym gościem jubileuszowego ENVICONu

A. Grzyb: Gospodarka cyrkularna czyli nowy temat w Brukseli ważny dla Polski

Andrzej Grzyb w debacie nt. gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?