Gospodarka o obiegu zamkniętym – głosowanie plenarne

We wtorek 14 marca podczas sesji plenarnej PE w Strasbourgu odbędzie się głosowanie stanowiska PE do negocjacji z Radą i Komisją Europejską w sprawie pakietu dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest z jednej strony odpowiedzią na uzależnienie UE od importu i ograniczonej dostępności surowców, w tym tych o znaczeniu strategicznym dla nowoczesnych technologii, z drugiej zaś odpowiada na wyzwania środowiskowe.

Dyrektywy wprowadzają ambitne cele, m.in. recyklingu i znacząco wpłyną na kształt gospodarki odpadami w Polsce, stanowiąc z jednej strony wyzwanie dla samorządów, z drugiej zaś szanse na rozwój gospodarczy również na tych obszarach w których brakowało dotychczas impulsów ekonomicznych.

W projekcie sprawozdania PE uwzględniony został m.in. postulat Andrzeja Grzyba (PSL EPL) o wykorzystaniu komunalnych odpadów organicznych do produkcji biogazu jako drugą, obok kompostowania, dostępną metodę recyklingu

 

Polecamy:

Gospodarka cyrkulacyjna – Andrzej Grzyb

A. Grzyb: Gospodarka cyrkularna czyli nowy temat w Brukseli ważny dla Polski

Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy

Gospodarka cyrkulacyjna i czyste powietrze – Andrzej Grzyb honorowym gościem jubileuszowego ENVICONu

Energia ze śmieci – propozycja Andrzeja Grzyba

Zgazowanie odpadów komunalnych

Quo vadis, Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw

Konferencja poświęcona polskiej gospodarce o obiegu zamkniętym

Andrzej Grzyb w debacie nt. gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym

Spotkanie Andrzeja Grzyba z uczniami pilskich szkół ponadgimnazjalnych

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?