LGD – Lokalne Grupy Działania – rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Andrzej Grzyb zorganizował I i II Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania „LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014–2020” w Poznaniu i w Brukseli. Przedstawiciele LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiali m.in o rozwiązaniach przyjmowanych dla Lokalnych Grup Działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i nowej perspektywy finansowej 2014–2020 na różnych szczeblach – od wojewódzkiego po europejski. Wnioski wzbogaciły rozwiązania zawarte w obecnie przekazywanym rekordowym budżecie dla Polski 115 mld Euro.

Wizyta Studyjna Lokalne Grupy Działania w PE

 

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, z pięciu europejskich państw, przyjechali do Strasburga by wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym przez posła Andrzeja Grzyba

 

 

Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania w Brukseli

Dzień 27 marca 2018 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli był dniem Lokalnych Grup Działania działających na terenie Wielkopolski. Poseł do PE Andrzej Grzyb we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli przedstawicieli 26 LGD z całego regionu, by zrealizować wydarzenie pt. „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”. Do Brukseli przybyło wówczas 26 LGD.

Jak mówi Poseł do PE Andrzej Grzyb “nie ma dobrego rozwoju lokalnego bez LGD. Dostrzega to UE i znajduje to coraz silniejsze odzwierciedlenie w jej politykach”, a Josefine Loriz-Hoffmann jako przedstawiciel DG AGRI zaznacza, że “niewiele państw UE odniosło taki sukces, takie zaangażowanie w tym podejściu”.

LGD to unikatowe partnerstwo lokalnych organizacji pozarządowych i samorządów, dlatego wraz  z wielkopolskimi LGD w brukselskich wydarzeniach uczestniczyła znacząca reprezentacja samorządowców na czele z burmistrzami i wójtami takich miejscowości jak gmina Brzeziny – Krzysztof Niedźwiedzki, gmina Pakosław – Kazimierz Chudy, gmina Tarnówka – Jacek Mościcki.

W ramach całodniowego programu zorganizowano konferencję ekspercką III Wielkopolskie Forum LGD (galeria zdjęć) z udziałem przedstawicieli instytucji UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz przybyłych LGD. Konferencja miała na celu zebranie i przekazanie doświadczeń wielkopolskich LGD korzystających z dotychczasowych budżetów UE oraz przedstawienie ich wniosków na przyszłość. LGD miały również okazję do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, którzy przedstawili m.in. zarys sytuacji co do rozpoczynających się prac nad programowaniem budżetu UE po 2020. W panelu konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb Poseł do PE, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji w Grupie EPL w PE, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Małgorzata Blok Przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD, dr Czesław Siekierski Poseł do PE, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (AGRI), Josefine Loriz-Hoffmann Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof Hetman Poseł do PE, członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), Krzysztof Wójcik przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Wieczorem w największej przestrzeni wystawowej PE na stoiskach przygotowanych przez LGD prezentowano ich dorobek i potencjał w postaci materiałów informacyjnych, video-prezentacji, wytwarzanych produktów, warsztatów rękodzieła. Można było również skosztować lokalnych specjałów – tematem przewodnim prezentowanej oferty były Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne.

“To była świetna okazja do przedyskutowania z LGD wyzwań i roli, jaką mogą odegrać w promowaniu wartości, korzyści, płynących z UE. LGD są w wyjątkowej pozycji, z jednej strony wykorzystują fundusze Europejskie, z drugiej robią to na lokalnym poziomie. Rozumieją doskonale jakie są oczekiwania lokalnych społeczności, jakie są ich realne potrzeby i obawy. Jak lokalnie rozmawiać. LGD mogą odegrać kluczową rolę łącząc lokalne oczekiwania z poziomem Europejskim. LGD mogą być spoiwem UE, którego tak dziś brakuje, którego brak owocuje takimi wydarzeniami jak Brexit” mówił Andrzej Grzyb Poseł do PE.” – Andrzej Grzyb, 2018

W Brukseli Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym z Lokalnymi Grupami Działania

GALERIA ZDJĘĆ

mailing PL poprawiony

000

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?