Staże w PE

Od 2009 roku w biurze posła Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu staże odbyło blisko 120 osób. Byli to głównie studenci, absolwenci wielkopolskich uczelni wyższych, studenci w ramach programów „Studiujesz – praktykuj” oraz „Wiedza, praktyka, sukces” realizowanych na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktoranci i doktorzy z Wielkopolski, ale i innych regionów Polski, a także m.in. z krajów Partnerstwa Wschodniego.
*****

Tak wspomina swój blisko 5-miesięczny staż Aleksandra Kaczmarczyk z Czajkowa – absolwentka wrocławskich uczelni na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze i filologia rosyjska.
Jestem ogromnie wdzięczna Panu Posłowi za to zaproszenie do Brukseli, za jego wiedzę, którą zawsze chętnie się dzielił, za cierpliwość w oczekiwaniu na zestawienia i tabelki, o które prosił, za uśmiech i życzliwość (…)
Niezwykłą przygodą było również nawiązanie kontaktu z innymi stażystami. Codzienne rozmowy i dyskusje, wymiana doświadczeń, wspólne lunche w parlamentarnej stołówce, zdjęcia w windzie i czwartkowe wieczory… To był wyjątkowy czas, a zawarte znajomości przetrwały.
Wyjątkowi są więc ludzie, których poznałam na stażu, ale nie tylko… Szczególne jest również miejsce.
Parlament Europejski to instytucja-serce Unii Europejskiej. To tutaj toczą się dyskusje i debaty na najbardziej “gorące” europejskie tematy. Na parlamentarnych korytarzach można usłyszeć wszystkie europejskie języki. Być w samym centrum tych wydarzeń, obserwować je i w nich uczestniczyć to niezwykła przygoda. Bowiem obowiązki stażysty to nie tylko “walka” z korespondencją, pomoc w organizacji wycieczek studyjnych, czy tłumaczenia… To aktywny udział w codziennym funkcjonowaniu biura.
Po intensywnym dniu pracy w brukselskim biurze, do dyspozycji stażysty pozostaje również czas wolny, który można wykorzystać na eksplorowanie europejskiej stolicy, mającej przecież wiele do zaoferowania. Muzea, wystawy, koncerty, słynne gofry na Starym Rynku, frytki na placu Flagey i apetyczne mule. Wszystkie te atrakcje są wspaniałym dopełnieniem stażu i jednocześnie rekompensują kapryśną, często deszczową pogodę.
Praca w brukselskim biurze Posła wiele mnie nauczyła, niewątpliwie była to fantastyczna przygoda. Dziękuję wszystkim, którzy uczynili tez czas niezwykle cennym doświadczeniem, zarówno zawodowym, jak i życiowym.
A Wam – przyszli stażyści, życzę równie wspaniałych wspomnień i zazdroszczę przygody, która na Was czeka!

 

Ewelina Rybak – absolwentka stosunków międzynarodowych, Wydział Studiów Mn. i Politycznych UJ, studentka kulturoznawstwa ze specjalnością porównawcze studia cywilizacji, Wydział Filozoficzny UJ.
„Dla mnie staż ten był ważną lekcją pokory i cierpliwości. Nie ma to jak uczenie się na własnych błędach! Najbardziej cenię sobie udział w posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych, dzięki którym poznałam smak unijnej realpolitik. Przebywanie na co dzień w międzynarodowych i wielokulturowym środowisku sprawiło, że nabrałam odwagi i pewności siebie. Kto wie, być może spróbuję jeszcze swoich sił w pracy za granicą. Jednak ten pierwszy staż w Biurze Posła Andrzeja Grzyba w Brukseli zawsze pozostanie dla mnie najlepszym z możliwych punktem odniesienia.”

Gabriela Gacka – absolwentka amerykanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
„Zacznę od wniosków czyli od tego, co zmieniło się w efekcie mojego stażu: po pierwsze dokładnie zrozumiałam jak działają instytucje europejskie i przez praktykę nauczyłam się jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim, po drugie stałam się prawdziwą fanką współpracy europejskiej i osobą, która chętnie opowiada za granicą o Brukseli, a po trzecie, już z perspektywy kolejnej pracy, wiem, że ten staż to był ważny krok mojej zawodowej kariery”.

Już blisko 100 osób zdobyło doświadczenie w instytucjach UE w ramach staży w biurach Posła w PE w Brukseli i Strasburgu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?