Rafał Kucharski

Absolwent Biologii i Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W czerwcu i lipcu odbywałem staż w biurze Posła do PE Andrzeja Grzyba.

Staż w biurze Pana Posła był niesamowitym przeżyciem. Będąc tam prawie dwa miesiące nie było dnia, w którym nie działo by się coś nowego. Posiedzenia komisji, wystawy, konferencje naukowe i wszelakie eventy. Z racji mojego wykształcenia bardzo zaciekawiła mnie działalność Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE. Byłem częstym słuchaczem jej posiedzeń. Sama praca w biurze Pana Posła stawała się łatwiejsza dzięki asystentom Borysowi i Łukaszowi, którzy pomagali nam stażystom gdy coś stawało się niejasne.

Pobyt w sercu Europy nie skupiał się tylko i wyłącznie na pracy. Popołudniami i w weekendy razem z innymi stażystami poznawaliśmy uroki stolicy Belgii i okolic. Tradycyjne czwartkowe spotkania na Placu Luxembourg, na który bezpośrednio prowadziło wyjście pocztowe z parlamentu zaowocowało w nowe znajomości.

Dzięki możliwości odbycia stażu w biurze Pana Posła wyniosłem wiele cennych doświadczeń, które na pewno przydadzą się w przyszłości. Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Panu Posłowi razem ze wszystkimi współpracownikom oraz życzyć powodzenia w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?