Absolwentka Dziennikarstwa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Cardiff (Wielkiej Brytanii) oraz Mediów i Komunikacji w Wolverhampton. W październiku i listopadzie 2011 roku odbywała staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?