Justyna Skarzyńska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Chemiczna Technologia Drewna. Od 8 listopada do 17 grudnia 2010 odbywała staż w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli.

Bez wątpienia  staż odbyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli i na sesji plenarnej w Strasburgu będę bardzo długo i miło wspominać.  Dzięki stażowi mogłam zobaczyć jak funkcjonuje Parlament Europejski. Miałam możliwość  uczestniczyć w pracach komisji, konferencjach i wielu innych wydarzeniach jakie odbywały się podczas mojego pobytu.

Jestem bardzo wdzięczna Panu Posłowi za danie mi możliwości odbycia stażu, asystentom Pana Posła Borysowi i Łukaszowi dziękuje za wszelką pomoc.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?