Anna Cieślak

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing oraz na kierunku prawo. Od 1 stycznia do 31 marca 2011r. odbywała staż w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.

Czas odbywania stażu uznaję jako jedno z najlepszych moich dotychczasowych doświadczeń życiowych. Możliwość pracy z Panem Posłem i jego współpracownikami na zawsze zostanie mi w pamięci. Staż ten poszerzył moją wiedzę w wielu aspektach, szczególnie w zakresie funkcjonowania poszczególnych instytucji Unii Europejskiej.

Wśród szeregu zajęć w jakich mogłam uczestniczyć, najbardziej wdzięczna jestem za możliwość współuczestnictwa w zbieraniu materiałów na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku. Temat ten dotychczas słabo mi znany, a tak ważny dla naszego kraju, w tym większości mojej rodziny zajmującej się rolnictwem, uświadomił mi jak ważne kwestie rozstrzyga się właśnie tutaj na arenie międzynarodowej przy czynnym udziale polskich euro-deputowanych. Ponadto dzięki bardzo aktywnej pracy Pana Posła, szereg innych spraw równie ważnych dla naszego kraju, stawał się codziennym tłem naszej pracy. Doniosłość i rozmaitość działań Pana Posła sprawiały, że i ja czułam się jakbym pośrednio brała swój osobisty udział w tak ważnych sprawach dla Polski jak i całego świata.
Chciałabym podziękować serdecznie Panu Posłowi Andrzejowi Grzybowi za możliwość brania udziału w jego pracy oraz jego współpracownikom Borysowi i Łukaszowi za wyrozumiałość i dzielenie się doświadczeniem.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?