Mikołaj Ilski

Absolwent Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Swój Staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba odbyłem w styczniu 2013r.

Było to dla mnie bardzo ciekawe przeżycie. Oprócz poznania od ,,kuchni’’ pracy Parlamentu Europejskiego miałem możliwość odwiedzenia takich krajów jak: Belgia, Holandia i Francja. Bardzo intrygująca była dla mnie możność poznania  procesu powstawania prawa a nie jak dotychczas tylko jego stosowania. Praca w biurze nie zawsze należała do lekkich jednakże wszystko nadrabiała miła atmosfera którą tworzyli asystenci posła: Borys i Łukasz oraz stażystki: Patrycja i Kasia. Najtrudniejsze dla mnie było jednak poznanie potężnego gmachu budynku Parlamentu – łatwo było się zgubić.  Niezwykłym doświadczeniem z tego pobytu była możność zobaczenia i poznania osób znanych mi dotychczas wyłącznie z ekranów telewizyjnych. Fajnym doznaniem stała się możliwość przebywania tak w pracy jak i na co dzień w samej Brukseli w środowisku wieloetnicznym zróżnicowanym kulturowo, rasowo i językowo.
Szczególnie chciałbym podziękować posłowi Andrzejowi Grzybowi za zaufanie i możliwość odbycia stażu. Chciałoby się tam jeszcze raz wrócić.

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?