Karolina Głębicka

Odbywała staż w biurze poselskim Andrzeja Grzyba od stycznia do lutego 2010 roku. Wykształcenie: Uniwersytet w Lucernie – Szwajcaria, Kierunek: komunikacja i nauki społeczne. Tytuł pracy: Zmiany Komunikacji zewnętrznej (public relations) Parlamentu Europejskiego i jego strukturalne cechy.

Moje wrażenia:

Szczególnie interesującą częścią stażu w biurze Posła Andrzeja Grzyba była możliwość uczestniczenia w konferencjach i wysłuchaniach w Parlamencie Europejskim, gdzie przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli poszczególnych ugrupowań politycznych debatowano nad różnymi, istotnymi dla obywateli Unii Europejskiej, tematami. Zdarzały się przypadki, gdzie dane spotkanie nie prowadziło do żadnych konkretnych konkluzji, choć i tu można było pogłębić wiedze na dany temat. Często jednak byłam wręcz zaskoczona konkretnymi przykładami i propozycjami rozwiązań – pokazującymi, że ludzie angażują się całym sercem w realizowane zadania.

Niezależnie od tego, w kontekście moich studiów, wyjątkową szansą dla mnie osobiście, była możliwość zapoznania się tak z infrastrukturą medialną Parlamentu Europejskiego jak i rozmowy z pracownikami Parlamentu odpowiedzialnymi za komunikację zewnętrzną – m.in. z obywatelami krajów UE.

Poza tym miałam świetne koleżanki i kolegów, od których mogłam się dużo nauczyć tak o pracy w PE jak i ogólnie o historii Polski, obecnej sytuacji politycznej.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?