Klaudia Hojan

Absolwentka politologii Collegium Polonicum UAM w Słubicach. Studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności dyplomacja i stosunki konsularne na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od 1 do 28 października 2010 roku odbywała staż biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli.

Doświadczenie, jakim było odbywanie stażu w instytucji w samym sercu Unii Europejskiej, bez wątpienia mogę nazwać unikatowym i niezwykle wartościowym. Dzięki zakwalifikowaniu się na stypendium do biura posła Andrzeja Grzyba, mogłam w praktyce poznać funkcjonowanie i sposób organizacji prac Parlamentu Europejskiego. Moja przygoda zaczęła się tuż po wkroczeniu do gmachu miejsca stażu. Każdy biegał, pędził, ilość słyszalnych wokoło języków obcych była imponująca. Jeżeli  miałabym określić stan moich odczuć w pierwszych dniach przyrównałabym je do kafkowskiego ,,trybika w machinie biurokracji’’. W ekspresowej adaptacji do trybu pracy w biurze oraz  standardów działania administracji europejskiej  pomogli mi asystenci posła Grzyba- Borys Brzeziński i Łukasz Wilkosz, dzięki którym szybko wdrożyłam się w swoje obowiązki.
W Parlamencie  codziennie coś się działo: wystawy, spotkania, wywiady, rezerwacje   i przede wszystkim prace komisji i podkomisji. Uczestniczyłam w pracach niezwykle dla mnie interesujących grup, do których należy poseł Grzyb:  Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz w licznych seminariach i debatach dotyczących między innymi negocjacji akcesyjnych UE-Turcja, czy relacji UE- Ukraina. Miałam okazję wziąć udział w posiedzeniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP), której obradom przewodniczył Jerzy Buzek oraz w posiedzeniu AFET’u z udziałem baronessy Catherine Ashton – Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Odbywając staż w Parlamencie Europejskim poznałam wiele ciekawych i przyjaznych osób: stażystów, asystentów, posłów, lobbystów, pracowników jednostek administracyjnych. Czas wolny od pracy i obowiązków a biurze starałam się spędzać aktywnie, dzięki czemu zapoznałam się z urokami kulturowo i społecznie zróżnicowanego Królestwa Belgii. Zwiedzanie głównych punktów Brukseli, takich jak: Brama Niepodległości, Grand Place, Manneken Pis, Atomium, Plac Królewski i wiele innych, zajęło mi raptem jeden weekend. Kolejne, dzięki atrakcyjnym połączeniom kolejowym spędzałam w: malowniczej, ilością kanałów i uroczych kamienic przypominającej Wenecję miejscowości – Gent, średniowiecznej Brugii, nadmorskim Oostende oraz w Antwerpii.
Z całą stanowczością mogę uznać, że podczas tego intensywnego miesiąca wiele się nauczyłam, zdobyłam praktyczne umiejętności, podszkoliłam swoje zdolności lingwistyczne, co bez wątpienia będzie owocowało w przyszłości. Staż u posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba jest dla mnie wspaniałą nagrodą i jednocześnie motywacją do poszerzania swoich horyzontów naukowych oraz myślowych. Mam nadzieję, że to nie koniec moich doświadczeń z instytucjami unijnymi.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?