Marta Psikus

Absolwentka wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku administracja. Od lipca 2010 do stycznia 2011  odbywała staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.

Nie sposób opisać w kilku zdaniach niesamowitych wrażeń ze stażu, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Każdy dzień to nowe obowiązki, wyzwania, odkrywanie tajników funkcjonowania Parlamentu. Sesje plenarne, prace komisji, spotkanie grup politycznych, liczne wydarzenia kulturalne, to krótka charakterystyka codziennej działalności Parlamentu Europejskiego.

Bruksela- serce Europy, biuro Pana Posła Andrzeja Grzyba- serce Parlamentu Europejskiego, a w tym moja osoba, która również miała swój udział w nadaniu mu prawidłowego rytmu.
Podczas stażu odpowiadałam za zarządzanie korespondencją, sterowanie kalendarzem Posła, przygotowywanie briefingów, pisanie artykułów oraz organizację kilkudniowych wyjazdów studyjnych z Polski do Brukseli. Moim obowiązkiem, zresztą bardzo przyjemnym, był udział w posiedzeniach komisji, grupy, delegacji oraz w konferencjach naukowych.
Chciałam bardzo podziękować Panu Posłowi, za szansę współpracy, w niezwykle sympatycznej atmosferze. Dziękuję asystentom- Borysowi i Łukaszowi za to, że przyjęli mnie do ich zgranego duetu i podzielili się swoim kompendium wiedzy oraz wszystkim, z którymi miałam przyjemność pracować w ciągu ostatnich miesięcy!

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?