Maria Karagiannidou-Rosiek

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej Kolegium Europejskiego w Brugii (Belgia) oraz Studiów Śródziemnomorskich na Rodos w Grecji. W lutym 2012 roku odbywała staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.
Staż w biurze Posła mogę ocenić jako wspaniałe i niezapomniane doświadczenie, które zostanie w mojej pamięci na zawsze. Miałam unikalną szansę zapoznania się z odpowiedzialną i czasochłonną pracą Posła w Parlamencie Europejskim.

Uczestniczyłam w przygotowaniach do komisji w których Poseł zasiada, Sesji Plenarnej w Strasburgu oraz w spotkaniach Europejskiej Partii Ludowej do której Poseł przynależy.
W trakcie mojego pobytu Poseł uczestniczył w ważnych projektach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania Unii. Wiele uwagi poświęcał problematyce praw człowieka i ich obronie na Białorusi i w Kazachstanie. Był przeciwnikiem reżimu w Syrii i stanowczo potępiał akt przemocy skierowany przeciwko tamtejszej ludności. Z zapałem wspierał utworzenie i działania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Duże wrażenie wywarł na mnie szacunek, jakim obdarzają Posła inni Posłowie, asystenci oraz pracownicy Parlamentu Europejskiego.
Staż w Parlamencie to nie tylko mozolna praca i obcowanie z międzynarodowym otoczeniem, to także rozmaite imprezy kulturowe organizowane w Parlamencie, życie „po godzinach” w Brukseli, wyjazd do przepięknego Strasburga, a ponad wszystko współpraca z ówczesnym składem biura Posła – asystentami Borysem i Łukaszem oraz stażystkami Gabrielą i Izą. Razem stworzyliśmy wyjątkowy zespół, w którym współpraca układała się idealnie zarówno w biurze jak i poza nim. Mam nadzieję, że przetrwają te więzi przyjaźni i że nigdy sobie nie powiemy Now you just somebody that I used to know!
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim wraz z Posłem Andrzejem Grzybem za ten niesamowity i pełen wrażeń miesiąc!

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?