Joanna Cłapka

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Gandawie. W maju oraz w czerwcu 2011r. odbyła staż w biurach posła Andrzeja Grzyba w Brukseli oraz w Strasburgu.

Niezależnie od tego, czy przyczyną, dla której odwiedzasz tę stronę jest sentymentalny powrót do przeszłości i chęć odświeżenia sobie wspomnień związanych z pobytem w Brukseli, czy też jest nią czysta ciekawość odnośnie tego, co może się w niej wydarzyć z Twoim udziałem w przyszłości, nie zmienia to faktu, że nie jesteś tu przypadkiem.
A skoro już tu jesteś, niniejszym godzisz się na przyjęcie swego rodzaju acquis communautaire będącego zbiorem doświadczeń nas wszystkich- byłych stażystów Posła Andrzeja Grzyba. Musisz jednak mieć pełną świadomość również i tego, że tym samym przejmujesz pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z dalszych Twoich działań lub co gorsza- zaniechań związanych z przyjazdem do Parlamentu i dołączeniem do naszego, jakże licznego i zacnego grona, bądź też pozostawieniem tej przygody jedynie w sferze niezrealizowanych marzeń. Wybór należy do Ciebie.

Żeby Ci go ułatwić wspomnę tylko, że każdy kolejny dzień, czy to w Brukseli, czy to w Strasburgu, niesie za sobą tyle wrażeń, że co prawda nie sposób ich zliczyć, ale zapamiętać można i to na długie, długie lata. Czas w Parlamencie Europejskim płynie inaczej, dużo szybciej niż za biurkiem w kancelarii. Dzieje się tak nie tylko za sprawą napiętego do granic możliwości grafiku spotkań, wyjazdów studyjnych, czy też posiedzeń komisji, ale również dlatego, że jako stażysta czynnie uczestniczysz we wszystkich tych wydarzeniach przygotowując artykuły, sprawozdania, notatki i opinie, a także masz okazję do codziennego obcowania z wielkim światem dyplomacji i polityki oraz z ludźmi, którzy go tworzą. Ponadto w moim przypadku okres stażu przypadał na trwające wówczas przygotowania do inauguracji polskiej prezydencji oraz czas pełnienia przez Pana posła funkcji przewodniczącego w Podkomisji Praw Człowieka, co poszerzało wachlarz nabytych przeze mnie umiejętności i doświadczeń oraz wiązało się dawką dodatkowych emocji i niezapomnianych wrażeń.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Pana Posła Andrzeja Grzyba za umożliwienie mi odbycia stażu, a co za tym idzie przyjrzenia się pracy Parlamentu Europejskiego z bliska, zapewniam – były to dwa miesiące które zapamiętam na długo. Dziękuję również asystentom Borysowi oraz Łukaszowi jak również stażystom Paulinie, Natalii oraz Bogumiłowi – praca z Wami była przyjemnością.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?