Edyta Waszczuk

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, magister komunikacji społecznej; od stycznia do marca 2011 roku odbywała staż w biurach Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i w Strasburgu.

Staż odbyty w tak ważnych dla całej Europy miejscach był dla mnie znaczącą lekcją. Pozwolił mi on nie tylko upraktycznić wszelką teorię, którą chłonęłam w procesie mej edukacji, lecz również – co ważniejsze – przyniósł niezwykłe doświadczenie o charakterze zawodowym.

Zwykły śmiertelnik istotę i strukturę Unii Europejskiej oraz specyfikę funkcjonowania poszczególnych jej organów poznaje jedynie dzięki informacjom medialnym, ogrom tego politycznego świata ogląda w minimalnym stopniu jedynie z perspektywy szklanego ekranu. Jako stażystka jednego z ważniejszych polskich eurodeputowanych miałam zaszczyt wszystko to odczuć na własnej skórze, posmakować międzynarodowych dyskusji, „dotknąć” dyplomatycznych działań, zobaczyć i usłyszeć, jak od kuchni wygląda praca unijnej instytucji, a przede wszystkim spojrzeć na nią w obiektywny sposób.
Podczas mojego stażu w salach Parlamentu Europejskiego toczyły się rozmowy na temat kolejnego rozszerzenia UE, zamieszek i niehumanitarnych zdarzeń w wielu państwach na całym świecie, jak również na tematy czysto ekonomiczne, których znaczenie obejmuje nie tylko Unię jako całość, ale również dotyczy każdego człowieka z osobna. Owe kwestie nie opuszczają murów Parlamentu, gdyż tak naprawdę dzień w dzień dzieje się tam coś istotnego. Nie mając możliwości osobistego wdrożenia się w ten rytm, nigdy nie zdawałabym sobie z tego sprawy.
Jednocześnie cieszę się, iż moja obecność w biurze poselskim nie była bierna. Nabierała ona wyjątkowego sensu dzięki uczestnictwu w wielu spotkaniach, debatach i innych wydarzeniach o charakterze politycznym czy też kulturalnym. Ponadto mogłam wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności przy wspólnym wykonywaniu codziennych obowiązków, a tym samym wiele nauczyć się od starszych i bardziej doświadczonych współpracowników. Tym osobom dziękuję za wszelkie wsparcie i życzliwość, szczególnie jednak Panu Posłowi, za sprawą którego choć przez tak krótki czas mogłam należeć do tej wspaniałej załogi.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?