Daria Ficek

Magister stosunków międzynarodowych, specjalność Studia Europejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Licencjat kulturoznawstwa ze specjalnością porównawcze studia cywilizacji, na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie obecnie kontynuuje studia magisterskie. Odbywała staż w biurze poselskim w Brukseli od września do listopada 2009.

 

Miałam wyjątkową okazję uczestniczyć w pracach biura na samym początku jego istnienia, dzięki czemu poznałam Parlament niejako od „kuchni”. Razem z asystentami, Borysem i Łukaszem, przedzieraliśmy się przez zawiłości biurokracji i reguł rządzących pracami parlamentu. Najlepszą częścią stażu była różnorodność zadań, z którymi mogłam się zmierzyć, począwszy od usprawniania odbioru poczty mailowej, zamawiania biletów lotniczych czy organizowania wycieczek, po udział w posiedzeniach komisji i grup politycznych. Szczególnie sobie cenię możliwość wykonywania pracy merytorycznej dla Posła, przez co miałam swój mały udział w tworzeniu polityki unijnej.
Staż umożliwił mi również zebranie materiałów do pracy magisterskiej, pt. „Szczególny splot interesów gospodarczo politycznych jako czynnik podwyższonego ryzyka w powstawaniu konfliktów zbrojnych na przykładzie Kongo” poprzez uczestnictwo w pracach Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka, ale również przez możliwość reprezentowania posła na międzynarodowej konferencji poświęconej tej tematyce.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?