Żaneta Zacharska

Studentka prawa UMCS w Lublinie; stypendystka programu Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven, w Belgii. Od marca do lipca 2010 odbywała staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i w Strasburgu.

Mój staż? Organizowanie kilkudniowych wyjazdów studyjnych z Polski do Belgii, zarządzanie pocztą mailową, układanie brukselskiego kalendarza Posła, udział w posiedzeniach komisji, grupy, delegacji, konferencjach naukowych w Brukseli i w Strasburgu, dokonywanie transkrypcji wypowiedzi Posła, pisanie artykułów i publikacji, przygotowywanie briefingów. Każdy kolejny dzień inny w stosunku do poprzedniego. Praca ze wspaniałymi ludźmi, z którymi można chodzić „na szagę” i jeść „pyry z gzikiem”. Panie Pośle, Borysie, Łukaszu, Dominiko, Ewelino, Natalio, Agnieszko, Justyno, Sergiuszu, Małgosiu, Marto: dziękuję!

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?