Małgorzata Zielińska

Studentka III roku międzynarodowych stosunków gospodarczych, specjalność logistyka międzynarodowa oraz II roku finansów i rachunkowości, specjalność  finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, we wrześniu 2010 roku odbywała staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli.

Wrzesień 2010 roku wspominam jako jeden z najwspanialszych i najbardziej fascynujących okresów w moim życiu. Jeszcze nigdy nie miałam okazji  poznać tylu wspaniałych ludzi, zobaczyć tyle ciekawych miejsc i nauczyć się tylu interesujących rzeczy jak w tym miesiącu. A to wszystko dzięki panu posłowi Andrzejowi Grzybowi, który umożliwił mi odbycie stażu w jego biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Podczas stażu powierzono mi wiele odpowiedzialnych zadań, do których należały przede wszystkim: obsługa poczty i korespondencji pana posła, przygotowywanie jego kalendarza prac, uczestnictwo w pracach Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), czy pomoc w przygotowywaniu wyjazdu studyjnego organizowanego dla dziennikarzy z województwa wielkopolskiego oraz sporządzenie raportu z dotychczasowej działalności posła Andrzeja Grzyba.
Pracy miałam więc sporo, ale stanowiła ona dla mnie przyjemność, a to wszystko dzięki cudownym ludziom, których poznałam w Brukseli. Chciałabym szczególnie podziękować panu posłowi Andrzejowi Grzybowi, jego asystentom: Borysowi i Łukaszowi oraz stażystom: Gosi i Mateuszowi.
Zachęcam wszystkich do podjęcia starań o staż w Parlamencie Europejskim. Taki staż uczy odpowiedzialności, zdolności pracy pod presją czasu, radzenia sobie w międzynarodowym środowisku, pozwala rozwijać umiejętności językowe. Ja chętnie wróciłabym jeszcze do Brukseli 🙂

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?