Marian Chłopek

Urodził się w Drohobyczu (obwód lwowski) na Ukrainie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na KUL Jana Pawła II. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na tej samej uczelni. W październiku oraz listopadzie 2010 roku odbywał staż w biurach poselskich Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.

5 tygodniowy staż w biurze europosła Andrzeja Grzyba w Parlamencie Europejskim sprawił na mnie ogromne wrażenie i wniósł dużo nowego w moim życiu. Był to okres wytężonej pracy w miłej i przyjaznej atmosferze, jaką tworzyli dla nas stażystów – poseł Andrzej Grzyb oraz dwaj jego asystenci Borys i Łukasz.
W tym okresie miałem możliwość zapoznania się z instytucją Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu od wewnątrz, brałem udział w licznych posiedzeniach komisji parlamentarnych, na których m.in. dowiedziałem się o obecnych stosunkach Unii Europejskiej z Ukrainą, krajem moich przodków. Śledziłem na bieżąco wystąpienia znanych osobistości ze świata polityki, dotyczących sytuacji w poszczególnych krajach z całego niemalże świata. Owszem w okresie studiów miałem do czynienia z zakresem materiałów o Unii Europejskiej, ale doświadczenie zaczerpnięte w PE powinien uzyskać każdy student w podobnym zawodzie, by móc obiektywnie oceniać zadania i obowiązki Unii Europejskiej w całości.
Parlament Europejski można nazwać miasteczkiem w mieście, jest to miejsce wielu spotkań kulturowych, odbywają się tam liczne imprezy promujące różne kraje z całego świata, koncerty, na których niejednokrotnie można spotkać znane na skalę światową postaci. W kilku ogromnych gmachach połączonych ze sobą, po drodze można zajrzeć do fryzjera, zostawić garnitur w pralni, zakupić upominki w „dewocjonaliach”, a nawet zrobić zakupy w kilku sklepach oraz w przerwie zjeść lunch. Jest to jedno z nielicznych miejsc na świecie gdzie można spotkać w jednej chwili i w jednym miejscu takie ogromne skupisko różnych kultur i języków, a co najważniejsze ściśle współpracujących w jedności i harmonii.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?