Sergiusz Markwitz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej oraz Public Relations  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W czerwcu 2010 roku odbywał staż w biurze poselskim Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w Brukseli.

Okres, który spędziłem na stażu, poza zebraniem materiałów do doktoratu, pozwolił mi na uczestnictwo w pracach Parlamentu oraz na poznanie jego funkcjonowania. Dzięki temu moje zdanie na temat UE, jak i samego Parlamentu Europejskiego znacznie się zmieniło. Byłem pod wrażeniem organizacji pracy, która nijak ma się do tego, co możemy zobaczyć w naszych polskich, publicznych jednostkach.
Oczywiście nie można nie wspomnieć o osobach, z którymi miałem przyjemność współpracować. Poza asystentami – Borysem i Łukaszem  – po raz pierwszy w biurze było 3 stażystów (Justyna, Żaneta i ja), dzięki czemu Borys miał możliwość realizowania swoich najrozmaitszych pomysłów.
Mój pobyt zawsze będę miło wspominał, mimo że miesiąc to zdecydowanie za krótki okres, aby w pełni wdrożyć się w pracę biura i Parlamentu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?