Dyplomy i kwiaty -spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Dyplomy dla najdłużej urzędujących i podziękowania dla wszystkich, którzy piastują to stanowisko – Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego spotkał się z sołtysami z powiatu ostrzeszowskiego. Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Sołtysa przyjęło ponad 80 osób. Warto dodać, że prawie połowa to Panie, którym prezes PSL w Wielkopolsce ofiarował także kwiaty z okazji Dnia Kobiet, który przypada na kilka dni przed świętem sołtysa.

 Funkcja sołtysa nierozerwalnie związana jest z polska wsią. Zmienia się świat, zmieniają zadania i oczekiwania mieszkańców sołectw, ale zaufanie jakim obdarzane są osoby, którym powierza się te rolę jest ciągle takie same. – Jesteście łącznikiem między mieszkańcami waszych wsi a samorządem, ale też spójnikami środowisk, w których pracujecie. Macie nowe możliwości, które doskonale wykorzystujecie by rozwijać sołectwa a przede wszystkim by jednoczyć ludzi  – mówił do ostrzeszowskich sołtysów Andrzej Grzyb. – Zauważalna jest też tendencja do piastowania tej funkcji przez kobiety. W powiecie ostrzeszowskim na 86 sołtysów 32 to Panie.

Uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca, dała możliwość podziękowania wszystkim, którzy podejmują się pracy dla mieszkańców swoich wsi.  Najdłużej sprawującym funkcję w danej gminie Andrzej Grzyb, w towarzystwie Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Mieczysława  Matyszkiewicza, honorowego prezesa PSL w powiecie ostrzeszowskim, prezesa gminnego Ludowców Kazimierza Jurkiewicza i Maksymiliana Ptaka, członka Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego, wręczył pamiątkowe dyplomy. Otrzymali je sołtysa: Anna Dybul (Siekierzyn) gm. Grabów n. Prosną, Marian Krajewski (Jelenie II) gm. Kraszewice, Adam Wypchło (Doruchów I) gm. Doruchów, Wincenty Mazur (Tokarzew) gm. Doruchów, Aleksander Kupczyk (Korpysy) gm. Ostrzeszów, Kazimierz Hoja (Mostki) gm. Kobyla Góra, Sławomir Kmiecik (Komorów) gm. Mikstat, Jacek Haręża (Muchy) gm. Czajków.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?