Konferencja Grupy EPL – Katowice

4 września w Katowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Współprzewodniczącego EPL PO-PSL w PE, Andrzeja Grzyba.

Poseł przypomniał, iż nie jest to pierwsze posiedzenie Grupy EPP w Polsce. Do tej pory odbyły się one w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, a ich tematyka zawsze związana była z miejscem organizacji. Nie inaczej było i tym razem, gdyż kwestie energrtyki i bezpieczeństwa ściśle wiążą się z potencjałem gospodarczym Śląska.

Poseł zwrócił uwagę na powiązanie gospodarki z polityką bezpieczeństwa i obrony, która w dobie narastających kryzysów (sytuacji na Ukrainie, narastającej migracji jak i konfliktu na bliskim wschodzie) nabiera coraz większego znaczenia.

– Potencjał obronny każdego państwa wiąże się ściśle z potencjałem gospodarczym. Katowice są dobrym miejscem, aby rozmawiać o tym jak ten potencjał wykorzystywać w kierunku synergii poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Każde z tych państw poza wydatkami na cele obronne w ramach NATO powinno również zapewnić odpowiedni potencjał gospodarczy, który stanowi podstawę potencjału obronnego – powiedział Andrzej Grzyb Poseł do PE.

A.Grzyb – wypowiedź od 08m:40s

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?