Międzynarodowy Dzień Strażaka 2020

Szanowni Strażacy, Druhny i Druhowie, 

Dzisiejszy Dzień Strażaka przypada w wyjątkowym, trudnym czasie pandemii i suszy. Corocznie składane wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują Strażacy w ochronie życia i mienia ludzkiego nabierają dziś innego, pełniejszego znaczenia.

W tym trudnym czasie, dziś, także i Wy jesteście na pierwszej linii frontu, poprzez zaangażowanie w pomoc związaną z epidemią, w tym dostarczanie maseczek ochronnych,  pomoc osobom starszym czy objętych kwarantanną.  Jest to dla nas wszystkich czas próby, narażenia życia, poświęcenia i poniesienia ryzyka, jakie wiąże ze sobą służba strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka pragnę życzyć Funkcjonariuszom Państwowych Straży Pożarnych, Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych niewyczerpanej siły i wytrwałości, wyrozumiałości bliskich oraz satysfakcji z służby i pracy na rzecz społeczeństwa. Niech Wasz Patron Św. Florian otacza Was swoją opieką. Życzę szczęśliwego przetrwania tych trudnych czasów i możliwości spotkania w późniejszym terminie.

Andrzej Grzyb

Poseł na Sejm RP

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?