Zapowiedź wydarzeń tygodnia w PE

Konferencja poświęcona polskiej gospodarce o obiegu zamkniętym

7 grudnia w Brukseli odbędzie się konferencja ‘Move to Circular Economy in Poland: current state and perspectives’ zorganizowana wspólnie przez Biuro PolSCA – przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz posła do PE Andrzeja Grzyba. Celem tego wydarzenia będzie dyskusja na temat stanu obecnego i przyszłości gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce w perspektywie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesowych. Przedstawiony zostanie również raport Klubu Rzymskiego o korzyściach społecznych związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Konferencja rozpocznie się o g. 16:00 w sali ASP A1E-1.

 

Sytuacja praw człowieka w obszarach konfliktowych Partnerstwa Wschodniego

8 grudnia 2016, odbędzie się Wspólne posiedzenie Podkomisji Parlamentu Europejskiego ds. Praw Człowieka i delegacji PE do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST poświęcone będzie “Sytuacji praw człowieka w obszarach konfliktowych Partnerstwa Wschodniego”. Obok trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy, prześladowań mniejszości religijnych na Krymie, na nowo nasilają się napięcia w innych obszarach zamrożonych konfliktów na wschód od granic UE, takich jak m.in. Naddniestrze, Górski Karabach, Abchazja, praw człowieka na tych terenach. Posiedzenie poprowadzi m.in. poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL i członek EURONEST.

Transmisja posiedzenia – TUTAJ.

 

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji – rada zarządzająca

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji (EED) to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej “Solidarności”. Rada Zarządzająca EED spotyka się dwa razy w roku. Sprawuje funkcje nadzorcze i podejmuje najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jej stron założycielskich: 28 krajów członkowskich UE, Szwajcarii, instytucji europejskich oraz eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających w obszarze ochrony praw człowieka i promocji demokracji. W trakcie spotkania członkowie Rady zapoznają się z wynikami zewnętrznego, niezależnego audytu oceniającego dotychczasową dzielność EED. Przyjmą sprawozdanie z działalności w 2016 r. oraz program prac na 2017 r. Parlament Europejski w EED reprezentuje dziewięciu posłów, w tym jeden z Polski – poseł Andrzej Grzyb.

www.democracyendowment.eu

Zobacz wcześniejsze wpisy o EED:

https://andrzejgrzyb.eu/europejski-fundusz-na-rzecz-demokracji-komisja-pe-pozytywnie-ocenila-2-lata-dzialalnosci-flagowej-polskiej-inicjatywy/

https://andrzejgrzyb.eu/europejski-fundusz-na-rzecz-demokracji-sprawozdanie-andrzeja-grzyba/

 

Andrzej GRZYB

BRU: +32 (0)2 2845185 – STR: +33 (0)3 88 175185

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?